Conceptuele bouw en industriële productie

Nederland staat voor de grote opgave om in de komende jaren het hoge woningtekort in te lopen. Dit vraagt om een bouwproductie van 90.000 tot 100.000 woningen per jaar. Tegelijkertijd zijn er grote duurzaamheidsopgaven, waaronder het reduceren van de CO2-uitstoot, de transitie naar een circulaire economie en het terugdringen van stikstofemissies. Met alleen de ‘klassieke’ manier van bouwen gaat het niet lukken om deze uitdagingen te combineren.

Tuesday 19 October 2021

Conceptueel en industrieel bouwen

Een oplossing waarvan veel wordt verwacht is het conceptueel en industrieel bouwen. Een onderzoek van McKinsey geeft aan dat deze bouwwijze een kostenverlaging van 20% en een versnelling van het bouwproces met 20-50% kan bewerkstelligen. Ook het bankwezen is positief en onderschrijft de te verwachten kostenverlaging. De ING wijst wel op de risico’s voor de bouwsector. De nieuwe werkwijze vraagt om grote investeringen van de sector, terwijl afname van de industriële producten geen vast gegeven is. Om het vertrouwen in en de bekendheid van het conceptueel en industrieel bouwen te vergroten heeft het Ministerie een programma opgezet. In dit programma staan de stappen die overheden, opdrachtgevers en bouwsector gezamenlijk kunnen zetten naar het betaalbaar en duurzaam versnellen van de woningproductie door het meer en beter toepassen van conceptuele bouw en industriële productie. In het kader van dit programma heeft het ministerie een publicatie uitgebracht onder de titel “De woningbouw betaalbaar en duurzaam versnellen”.

De publicatie beschrijft niet alleen de actiepunten uit het programma, maar geeft ook een interessante kijk in de stand van zaken. In de bijlagen is een inventarisatie opgenomen van producenten die conceptueel en industrieel bouwen. Per concept wordt aangegeven wat de productie was in 2020 en welke productie wordt verwacht voor 2021. In 2020 omvatte de totale woningbouwproductie 79.000 woningen, waarvan ongeveer 10.000 woningen industrieel werden geproduceerd. Het aandeel industrieel kan aanzienlijk toenemen. De bouwsector acht het goed haalbaar om in 2030 jaarlijks 50.000 nieuwbouw woningen industrieel te produceren.
Het conceptueel en industrieel bouwen biedt tegelijkertijd vele mogelijkheden om de duurzaamheid van de bouwproducten te verbeteren. De conceptmatige aanpak bevordert het terugdringen van de CO2-impact, stikstofuitstoot en het materiaalverbruik. De MPG van 17 woningconcepten kwam gemiddeld uit op 0,57. Dit onderbouwt de stelling dat conceptueel en industrieel bouwen sterk kan bijdragen aan de productie van woningen met een lage milieu-impact.

De publicatie is te downloaden via de site van de rijksoverheid