Blog #9 Het gebruik van het stelsel deel 2

 
Beste lezer,
In een vorige blog schreef ik over het gebruik van het stelsel en probeerde ik aan de hand van een paar voorbeelden uit te leggen hoe het stelsel werkt.
Nog even in het kort: het stelsel van de milieuprestatie met de NMD maakt het mogelijk om duurzame keuzes te maken voor complete bouwwerken en grote bouwprojecten. Het biedt een alomvattend systeem om, op zijn Hollands gezegd, appels en appels te vergelijken.
Tuesday 6 September 2022

Intussen hebben we veel stappen gezet om het gebruik van het stelsel te vergroten. Dat zijn te veel acties om op te sommen, maar in deze blog licht ik er graag een paar dingen uit. Het betreft uiteenlopende zaken: de ICT-infrastructuur, meer instrumenthouders, twee vergoedingsregelingen voor producenten en branches en de MIA-Vamil regeling.

Moderner en gebruiksvriendelijker

Wij zijn volop bezig met de doorontwikkeling van onze ICT-infrastructuur. Deze pakken we op met Fluxility, een software leverancier met veel ervaring in de bouw en milieudata. De database wordt op dit moment gemigreerd zodat we een state-of-the-art database krijgen. Daardoor wordt de prestatie van de database een stuk beter en de database zelf wordt robuuster. Daarnaast zullen de applicaties doorontwikkeld worden, waardoor invoer sneller en gebruiksvriendelijker wordt.
Vervolgens bouwen wij een nieuwe API. Een API is een Application Programming Interface, deze wordt gebruikt om op een geformaliseerde manier gegevens uit te wisselen tussen computerprogramma’s, databases of apps. Met de API wordt de data dagelijks door de rekeninstrumenten uitgelezen uit de database, zodat gebruikers altijd recente data gebruiken voor hun MKI- of MPG-berekening. De nieuwe API zorgt ervoor dat de data sneller gebruikt kunnen worden, wat een belangrijk onderdeel is van het gebruik van het stelsel.

Nieuwe rekeninstrumenthouders

Tegelijkertijd zien wij een toename in de belangstelling voor het stelsel. Er zijn partijen die zich aangemeld hebben om instrumenthouder te worden. Wij juichen deze ontwikkeling toe. Hoe meer partijen het stelsel gebruiken, hoe meer bekendheid er komt voor het belang van de milieuprestatie. Hoe meer data er beschikbaar komen en benut worden, des te meer wij in staat zijn om de bouw te verduurzamen.

Een completere database

Daarnaast hebben we 2 vergoedingsregelingen voor de producenten en branches. Ten eerste het witte vlekken project en ten tweede de versnellingsactie. Met het witte vlekken project willen wij kaarten laten aanmaken van de ontbrekende productsoorten in de database. Dit worden dan categorie 1 of 2 kaarten. Daarmee wordt de database steeds completer en kan de berekening van de milieuprestatie van een bouwwerk steeds scherper worden uitgevoerd.
De versnellingsactie leidt er toe dat de kaarten zo snel mogelijk geüpdatet worden met de 19 milieu-impactcategorieën. Dat is een uitbreiding van data, voorheen hadden de kaarten 11 milieu-impactcategorieën.
Voor beide vergoedingsregelingen hebben we subsidie ontvangen van het Ministerie van BZK.
Beide regelingen leiden tot een verhoogd gebruik van het stelsel. De witte vlekken leveren meer data en meer kaarten op. De versnellingsactie levert meer data op en scherper inzicht in de milieuprestatie.

MIA-Vamil

De MIA-Vamil regeling geeft subsidie als er milieu-investeringen worden gedaan. Ondernemers komen hiervoor in aanmerking als zij categorie-1 kaarten gebruiken in hun circulaire gebouw. Zowel RVO als wij krijgen veel vragen over de MIA-Vamil regeling. Wij brengen binnenkort een informatiebulletin uit over de MIA-Vamil regeling zodat wij bedrijven nog beter van dienst kunnen zijn bij het gebruik van de kaarten ten behoeve van het aanvragen van de subsidie. Ook op dit onderdeel zien wij dat het gebruik van het stelsel gestimuleerd kan worden door goede informatievoorziening en goede samenwerking met andere partners, zoals in dit geval met RVO.
 
Zoals gezegd, de opsomming is niet uitputtend. Met deze voorbeelden deel ik graag over wat er speelt en hoe het gebruik van het stelsel toeneemt. Wij hopen dat u ook interesse krijgt om het stelsel van milieuprestatie te gebruiken. Schroom niet om contact met ons op te nemen via info@milieudatabase.nl.