Blog #12 Beschikbaarheid van milieudata

 
Beste lezer,
 
 
In deze blog wil ik graag aandacht besteden aan de beschikbaarheid van milieudata.
Thursday 22 December 2022

Wij zien dat de vraag naar milieudata stijgt. Een goede ontwikkeling, dit leidt er toe dat de bouw steeds meer gaat rekenen met onze milieudata. Hoe meer milieudata voorhanden is, hoe duurzamer er gebouwd kan worden. Als St NMD stimuleren wij dit proces volop. In deze blog licht ik graag een aantal acties toe die er toe moeten leiden dat de beschikbaarheid van milieudata flink toeneemt.

DigiGo

Met het DigiGo-versnellingsproject en het vervolg daarop zijn wij met Ketenstandaard Bouw en Techniek en ISSO bezig om de Nationale Milieudatabase gericht te ontsluiten voor het gebruik in de ontwerpfase via de coderingen NL/SfB en ETIM. Dit project zal er toe leiden dat de milieudata eerder in het ontwerpproces beschikbaar komt. Daardoor kan de ontwerper en de architect bij aanvang reeds rekenen met de MKI en de MPG in plaats van op het einde van het proces. Wij zijn van mening dat dit een belangrijke stap voorwaarts kan zijn en de bewustwording van de milieudruk van materialen zal verhogen.

Buitenlandse EPD’s

Wij bekijken op dit moment de mogelijkheden om buitenlandse EPD’s (environment product declaration) in de NMD op te nemen. Een EPD is in feite een samenvatting van een LCA. Wij hebben onderzoek hiernaar laten verrichten en een proces en stroomschema hiervoor opgezet. Dit legt heel goed uit hoe partijen hier gebruik van kunnen maken. Op deze manier komt er meer data beschikbaar vanuit Europa op de Nederlandse markt en v.v.. Dat kan de beschikbaarheid van milieudata fors verhogen.

Lees meer over Buitenlandse EPD’s in de NMD.

Witte Vlekken

In mijn eerdere blogs heb ik het gehad over de  vergoedingsregeling Witte Vlekken. Deze regeling krijgt een vervolg in 2023. Wij roepen marktpartijen op om hier gebruik van te maken. Door deze regeling krijgen wij meer milieudata van de productgroepen installaties, biobased, hergebruik, aluminium en innovatieve producten van start-ups. Een heel belangrijke actie om meer milieudata te krijgen en om de database zo compleet mogelijk te krijgen qua producten. 

Lees meer over de vergoedingsregeling “Witte Vlekken”.

Versnellingsactie

Een tweede vergoedingsregeling betreft de Versnellingsactie. Deze actie richt zich op het verkrijgen van de set A2 van de kaarten van voor 1 januari 2021. De nieuwe set A2 heeft 19 milieu-impact categorieën terwijl de oude set A1 11 impact categorieën had. Dit betekent dat er meer milieu-informatie komt volgens de huidige stand van de wetenschap. Dit levert meer gedetailleerde milieudata per kaart op, waarmee vervolgens op bouwwerkniveau gerekend kan worden.

Lees hier meer over de tussenstand van het project Versnellingsactie

Actualisatie cat 3 kaarten

Wij zijn continu actief met het actualisateren van categorie 3 kaarten. Bij de GWW is reeds een forse slag gemaakt. Bij de B&U betreft het meer kaarten en blijft dit een continue actie in samenwerking met marktpartijen. In januari starten we met drie bureaus voor de LCA-uitvoering en kort daarna de peer review. We verwachten rond Q2 nieuwe cat. 3 kaarten te hebben voor verschillende klimaatinstallatie kaarten.

Lees meer over het project actualisatie CAT3 kaarten

Viewer

Komend jaar zal de viewer weer online beschikbaar komen. We zien veel vraag naar deze informatie op productniveau en we voorzien graag in deze behoefte.
St NMD investeert fors in de ICT-infrastructuur waardoor er meer data ontsloten kan worden. De viewer is daar één onderdeel van maar niet de enige. In 2023 kom ik daar zeker op terug.

Lees hier meer over de ontwikkelingen rond de viewer

Bovenstaande voorbeelden zijn een greep uit onze acties om veel meer milieudata voor zowel overheden als marktpartijen te ontsluiten, zodat steeds milieuvriendelijker en duurzamer gebouwd kan worden. Met deze acties groeit de NMD steeds meer naar een transferpunt van milieudata.

2022 was wederom een inspirerend jaar waarin mooie stappen zijn gezet in de verdere ontwikkeling van het stelsel en gebruik van het stelsel is toegenomen.

Graag sluit ik af met u heel fijne kerstdagen en een gelukkig nieuw jaar te wensen waarbij ik uit kijk naar een voorzetting van de samenwerking met alle partijen!