191 zonnepanelen op Paleis Noordeinde

Op de daken van werkpaleis Paleis Noordeinde komen 191 zonnepanelen. Het Rijksvastgoedbedrijf heeft vastgesteld dat op dit rijksmonument veilig zonnepanelen kunnen worden geplaatst. Dat is bijzonder nieuws, omdat premier Rutte in 2020 meldde dat Paleis Noordeinde definitief geen zonnepanelen zou krijgen. Het zou niet rendabel zijn. De ommezwaai betekent dat het werkpaleis van koning Willem-Alexander nu een bijdrage zal leveren aan het Klimaatakkoord en de klimaatambities van de rijksoverheid.

Friday 1 July 2022

In tegenstelling tot wat veel media hebben bericht is Paleis Noordeinde zeker niet het eerste rijksmonument dat van zonnepanelen wordt voorzien. Vele monumenten als woningen, kerken, musea en andere utilitaire bouwwerken zijn de afgelopen jaren voorzien van zonnepanelen. Het dak van de Hermitage in Amsterdam is inmiddels voorzien van niet minder dan 316 zonnepanelen.

In de afgelopen jaren zijn de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) en de gemeenten anders gaan aankijken tegen vraag om op gemeentelijke monumenten en rijksmonumenten zonnepanelen te plaatsen. In eerste instantie werd het plaatsen van panelen toegestaan op plaatsen die niet (heel erg) zichtbaar zijn vanuit de openbare ruimte. In 2020 heeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed het adviesbeleid versoepeld. Ook zichtbare zonnepanelen zijn toegestaan, mits ze de visuele waarde van het erfgoed niet te veel aantasten. Over het plaatsen van zonnepanelen op monumenten en erfgoed heeft de RCE een infograhic uitgegeven.

Om het karakteristieke uiterlijk en de typologie van het paleis te behouden, worden egaal zwarte panelen geplaatst. De panelen zullen 68,1 MWh aan energie per jaar produceren. De CO2-reductie moet daardoor uitkomen op 23,1 ton CO2 per jaar. Om de panelen te kunnen plaatsen worden innovaties toegepast om de constructie mogelijk te maken. Tegelijkertijd moeten brandveiligheid- en elektrotechnische installaties voldoen aan de maximale veiligheidseisen, zo meldt het Rijksvastgoedbedrijf.