Pieter Stadhouders EcoReview NL B.V.
Maanlander 14A 3824 MP, Amersfoort
06 4626 4932

Material specialism(s)

Anorganische materialen Bitumen Composieten Glas Kalk en cement, bindmiddelen en mortels Klei Klei, gips, magnesium en kunststofbindmiddelen Kunststoffen en rubbers Metaal(legeringen) Verven en coatings

B&U specialism(s)

GWW specialism(s)

Afschermingsvoorzieningen Afval- en reinigingsdiensten Baggerwerken Betonconstructies Betonverhardingen Bitumineuze verhardingen Elementenverhardingen Funderingsconstructies Funderingslagen Geluidbeperkende constructies Groenvoorzieningen Grondwerken Kleine kunstwerken Kust- en oeverwerken Riolering Sloopwerk Spoor- en tramwerken Sport- speel- en recreatievoorzieningen Staalconstructies Verlichting Verontreinigde grond en verontreinigd water