Jeannette Levels LBP|Sight
Postbus 1475 3430 BL, Nieuwegein
030 2311377

Material specialism(s)

Bitumen Composieten Glas Klei Kunststoffen en rubbers Metaal(legeringen) Verven en coatings

B&U specialism(s)

Afwerkingen Engels ruwbouw Funderingen Installaties elektrotechnisch Installaties werktuigbouwkundig

GWW specialism(s)

Bemalingen Betonverhardingen Bitumineuze verhardingen Elementenverhardingen Funderingslagen Grondwerken Kust- en oeverwerken Sloopwerk