Fred van der Burgh Agrodome
Generaal Foulkesweg 42a 6703 BT, Wageningen
0317 423984

Material specialism(s)

Anorganische materialen Composieten Hout Klei, gips, magnesium en kunststofbindmiddelen Organische materialen

B&U specialism(s)

Afbouw Engels ruwbouw

GWW specialism(s)

Flora- en faunamaatregelen en - voorzieningen Groenvoorzieningen Kleine kunstwerken Kust- en oeverwerken