NIEUWSOVERZICHT < DELEN >
X

Deel dit artikel!

Aanwijzing om 1-op-1 hergebruik te waarderen in de milieuprestatieberekening

Om het waarderen van 1-op-1 hergebruik in de milieuprestatieberekening mee te nemen, is er op 1 oktober 2020 een wijzigingsblad bij de Bepalingsmethode 1.0 (juli 2020) gepubliceerd, waarin onder andere een wijziging van hoofdstuk 3 is opgenomen. Door omstandigheden heeft deze wijziging nog geen doorwerking gekregen in productkaarten in de Nationale Milieudatabase (NMD) en ook niet in de instrumenten voor de berekening van de milieuprestatie van bouwwerken.

Met de inwerkingtreding van dit wijzigingsblad is er voor het voldoen aan de voorschriften in het Bouwbesluit 2012 onduidelijkheid ontstaan over het milieutechnisch waarderen van producten die in zijn geheel worden hergebruikt. Voor het voldoen aan de voorschriften in het Bouwbesluit 2012 geldt naast de voorschriften zelf ook nog de Regeling Bouwbesluit 2012, waarin o.a. is aangegeven welke versie van de Bepalingsmethode van toepassing is. Vigerend voor de milieuprestatie is nu de bepalingsmethode van 1 januari 2019 met inbegrip van het wijzigingsblad van 1 juli 2019. Zo lang deze Regeling niet is gewijzigd, kan men in zijn geheel hergebruikt producten zonder milieu-impact (free of burden) in een milieuprestatieberekening opnemen.

We streven ernaar om uiterlijk 1 juli 2021 de database en instrumenten voor de berekening van de milieuprestatie van bouwwerken zodanig te hebben ingericht dat eenvoudig is te rekenen overeenkomstig het wijzigingsblad van 1 oktober 2020. Dit wijzigingsblad kan dan in de Regeling Bouwbesluit 2012 worden aangewezen. Deze situatie geldt dan voor zowel publieke en private regels.

> Meer informatie over het hergebruik (niet 1-op-1) van materialen vindt u hier