NIEUWSOVERZICHT < DELEN >
X

Deel dit artikel!

Update lijst van erkende LCA-deskundigen februari 2022

Alle data opgenomen in de NMD moeten beoordeeld worden op basis van het NMD-Toetsingsprotocol. Deze toetsing dient uitgevoerd te worden door een toetser die voorkomt op de lijst van erkende LCA-deskundigen. Deze lijst is per 1 februari 2022 uitgebreid met nieuwe deskundigen en een vermelding van de expertisegebieden per deskundige.

Een LCA-expert kan in aanmerking komen voor erkenning als onafhankelijk, gekwalificeerde, derde partij voor het toetsen van levenscyclusanalyses (LCA) indien hij of zij voldoet aan de erkenningsvoorwaarden. De gegadigde kan bij Stichting NMD een aanvraag doen door het invullen van een aanvraagformulier en het meeleveren van de benodigde bewijsstukken, conform de erkenningsvoorwaarden. Aan de hand van nieuwe toelatingen updaten we de lijst met erkende LCA-deskundigen.

Daarnaast bestond er een behoefte bij dataleveranciers (bedrijven of brancheverenigingen) aan een nadere duiding van de expertises, die aanleiding gaf voor aanpassing van de lijst. De lijst is opnieuw vormgegeven met daarin ruimte voor expertisegebieden verdeeld onder toepassingsgebieden (GWW en B&U) en materialen. Voor nagenoeg iedere toetser is de expertise (grofweg) in kaart gebracht.