NIEUWSOVERZICHT < DELEN >
X

Deel dit artikel!

Tweede ronde aanmelding vergoeding voor de Installatiebranche

Om het aantal productkaarten van bouwwerkinstallaties (B&U) in de NMD te vergroten, is er een vergoedingsregeling in het leven geroepen. Voor de zomer is hiervoor de eerste ronde gehouden waarvoor we veel aanmeldingen hebben gekregen. De tweede ronde loopt van 1 september t/m 30 november 2022.  

Bij het maken van een MPG-berekening van een bouwwerk wordt de milieudata van alle producten die in het bouwwerk gebruikt worden opgenomen. Op dit moment is de Installatiebranche nog niet goed vertegenwoordigd in de NMD waardoor algemene data moet worden gebruikt om een MPG-berekening te maken. Omdat de MPG-eis versneld aangescherpt zal worden is het belangrijk dat uw product in de Nationale Milieudatabase opgenomen is. Op het moment dat de eis aangescherpt zal worden zullen ontwerpers steeds meer productgebonden data moeten gaan gebruiken om aan de eis te kunnen voldoen.

Om het aantal kaarten in onze database van gebouwinstallaties te vergroten kunnen producenten van bouwwerkinstallaties in aanmerking komen voor een vergoeding. Om in de database te komen moet er een LCA (levenscyclusanalyse) van het product gemaakt worden en deze vergoeding is een tegemoetkoming in de kosten hiervan. De eerste aanmeldronde is afgesloten. De tweede ronde is ook gesloten deze liep van 1 september 2022 tot 30 november 2022.

Let op! u kunt deze vergoeding tot 30 november 2022 aanvragen

De aanmeldperiode voor deze vergoedingsregeling is afgelopen

Heeft u zich al aangemeld? Dan ontvangt u binnen 13 weken een reactie op uw inzending.

Minimusverklaring

Let op: bij het aanmelden voor deze vergoeding is het verplicht de Minimusverklaring ingevuld mee te sturen. 
Voor zover het toekennen van de vergoeding aangemerkt kan worden als steunmaatregel, wordt de vergoeding verleend op basis van de-minimisverordening nr. 1407/2013 van de Commissie van Europese Gemeenschappen van 18 december 2013 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag op de-minimissteun (PbEU 2013 L352/1), dan wel later daarvoor in de plaats tredende Europese regelgeving en uitsluitend voor zover wordt voldaan aan de voorwaarden van die verordening.
Meer informatie over de minimusverklaring kunt u in de voorwaarden lezen. 

Heeft u nog vragen over deze vergoedingsregeling?

Bekijk dan hier onze FAQ pagina voor Bouwwerkinstallaties