NIEUWSOVERZICHT < DELEN >
X

Deel dit artikel!

Transitieteam CBE publiceert Uitvoeringsprogramma 2021 -2023

Bouwen zonder negatieve invloed op mens en omgeving, zonder gebruik te maken van ‘eindige’ grondstoffen, zonder uitstoot van CO2 of andere schadelijke stoffen en met hoogwaardig hergebruik van alle producten en materialen. Dat is in een notendop de grote ambitie voor de Nederlandse bouweconomie in 2050. Het Transitieteam Circulaire Bouweconomie heeft deze ambitie geformuleerd ter uitwerking van het ‘Rijksbrede programma Nederland Circulair in 2050’.

Het Transitieteam, bestaande uit vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, de overheid en de wetenschap, heeft zich tot taak gestelde om de gestelde ambitie om te zetten in concrete plannen en programma’s. Een van de concrete doelstellingen van het Transitieteam is dat alle bouwwerken in 2050 een MKI/MPG van nul hebben. Maar hoe de Circulaire Bouweconomie er concreet uitziet, is ook voor het Transitieteam een vraag. Het Transitieteam houdt zich vooral bezig met de weg ernaartoe en de middelen die het mogelijk maken om de ambitie te verwezenlijken.

Met oog op 2050 ontwikkelt het Transitieteam daarom concrete en haalbare uitvoeringsprogramma’s. Onder de titel ‘De inrichting van het basiskamp in 2023 (in uitvoering)’ heeft het Transitieteam het uitvoeringsprogramma voor 2021-2023 gepubliceerd. Het basiskamp is hierbij een metafoor voor de grondslag van waaruit de zoektocht naar de circulaire bouweconomie kan beginnen. Te vergelijken met een bergbeklimmer die zijn zoektocht naar de top van de berg begint zonder bekend te zijn met de paden ernaar toe.

> Het Uitvoeringsprogramma 2021-2023 is te downloaden via de site van het Transitieteam Circulaire Bouweconomie