NIEUWSOVERZICHT < DELEN >
X

Deel dit artikel!

Sprekers en panelleden op het NMD-symposium – 16 november

De presentaties van de sprekers zijn te bekijken. Afgelopen dinsdag 16 november 2021 hebben we op ons jaarlijks symposium laten zien dat het NMD-stelsel een krachtig fundament kan zijn voor een duurzame bouw. Het biedt beleidsmakers de mogelijkheid om concrete duurzaamheidsdoelen te formuleren, maakt het voor opdrachtgevers mogelijk om op basis van reële calculaties duurzaam in te kopen en geeft aan ontwerpers en bouwers concrete handvatten om duurzame bouwwerken tot stand te brengen. Heeft u het gemist of wilt u het nog een keer bekijken. De video’s komen maandag online. De presentaties kunt u nu al bekijken.

Sprekers en panelleden symposium 2021

Sybren BoschDagvoorzitter Sybren Bosch, senior consultant van Copper8 en voorzitter van het actieteam van Platform CB’23 die de ‘Leidraad Circulair Inkopen’ heeft opgesteld, introduceert de sprekers en leidt de paneldiscussie over het thema van het symposium.

De Europese Green Deal en de Nederlandse Milieuprestatie

Robert Dijksterhuis, gezant duurzaam bouwen, ministerie van BZK
De groene ambities van de Europese Commissie en het Nederlands milieubeleid liggen steeds meer in elkaar verlengde. Ook de aanpak op basis van levenscyclusanalyse en de criteria bij aanbesteding en financiering vertonen duidelijke overeenkomsten. Robert Dijksterhuis, speciaal gezant duurzaam bouwen van het ministerie van BZK, belicht de samenhang tussen de Europese Green Deal en de Nederlandse milieupolitiek.

Naar een geïntegreerde MPG-berekening in het ontwerpproces

René Cleijpool, Dutch Data Masters
Het digiGO-project ‘Op weg naar uniform gebruik van milieudata in een geïntegreerde MPG-berekening in het ontwerpproces’ onderzoekt hoe de informatie in de NMD aan kan sluiten op bestaande standaarden, zodat deze kan worden gebruikt in de ontwerpfase. Projectleider René Cleijpool beschrijft de stand van zaken.

Nationale Milieudatabase op weg naar 2023

Paul ten Kroode is voorzitter van het bestuur van de NMD. Hij vertelt hoe het stelsel van milieuprestatie invulling kan geven aan de circulaire bouweconomie en hoe stichting NMD wil inspelen op nieuwe inzichten en ideeën die de transitie naar circulariteit vergemakkelijken.

Technology Roadmap Bouwkeramiek 2030

Arie Mooiman, KNB – vereniging Koninklijke Nederlandse Bouwkeramiek
Met de ‘Technology Roadmap Bouwkeramiek 2030’ laat de Vereniging Nederlandse Bouwkeramiek zien dat de verduurzaming van een bouwproduct zich niet beperkt tot het gebruik van duurzame materialen. De Roadmap bekijkt de gehele levenscyclus van de Nederlandse bouwkeramiek.

Aan tafel: Wat is de rol en de betekenis van het stelsel van Milieuprestatie?

De Bepalingsmethode, met de LCA-methodiek als onderlegger, heeft de mogelijkheid om duurzaamheid in zijn breedte en diepte te omvatten. De rekeninstrumenten van Milieuprestatie kunnen veelzijdig worden ingezet. Zowel op nationaal als Europees niveau verschaft Milieuprestatie het handvat voor de ontwikkeling van duurzaamheidsbeleid, de classificatie van duurzaam vastgoed en de totstandbrenging van duurzame bouwwerken. Wat is de rol en de betekenis van het stelsel van Milieuprestatie? Zowel nu als in de nabije toekomst.

Paneldiscussie over de stelling:
Milieuprestatie met de NMD, fundament voor een duurzame bouw.
De discussie wordt geleid door de dagvoorzitter Sybren Bosch.

Panelleden:

David Anink – W-E adviseurs

Eric de Munck – Centrum Hout

Thijs de Goede – Alba Concepts

Jan-Willem Groot – Stichting NMD