NIEUWSOVERZICHT < DELEN >
X

Deel dit artikel!

Second opinion categorie 1 en 2 productkaarten

Alle categorie 1 en 2 productkaarten in de Nationale Milieudatabase hebben een reviewproces doorlopen, waarbij een door Stichting NMD erkende LCA-deskundige toetst of de milieudata en het bijbehorende LCA-dossier is opgesteld volgens de Bepalingsmethode Milieuprestatie Bouwwerken.
second opinion

De erkende LCA-deskundige toetst de data op basis van het NMD-Toetsingsprotocol. Data-eigenaren (bedrijf of branche) van de categorie 1 en 2 productkaarten mogen zelf kiezen welke erkende LCA-deskundige de milieudata controleert. Stichting NMD geeft hierbij impliciet advies door het vermelden van de expertisegebieden.

Om de kwaliteit van de toetsing te borgen worden er vanaf dit jaar second opinions uitgevoerd. Vanaf 2022 zullen er elk jaar in totaal 10 verschillende categorie 1 & 2 LCA-rapporten behorende bij productkaarten opnieuw worden gereviewd. De productkaarten zullen random geselecteerd worden of op basis van door ons vastgestelde inconsistenties. Een second opinion wordt uitgevoerd door een andere erkende LCA-deskundige dan de oorspronkelijke LCA-deskundige die de productkaart heeft gereviewed. Zowel de selectie als de financiering van de nieuwe erkende LCA-deskundige wordt verzorgd door Stichting NMD.

De eerste second opinions worden opgezet in het tweede kwartaal van het jaar. De data-eigenaren en de reviewers van de geselecteerde productkaarten ontvangen hierover t.z.t. bericht.

Voor meer informatie, zoals de gehanteerde procedure, kunt u contact opnemen via info@milieudatabase.nl