NIEUWSOVERZICHT < DELEN >
X

Deel dit artikel!

Opname MRPI-EPD in NMD wordt gestroomlijnd

Stichting MRPI en Stichting Nationale Milieudatabase werken aan een verbetering van het opnameproces van MRPI-EPD-certificaten in de Nationale Milieudatabase (NMD).

MRPI staat voor Milieu Relevante Product Informatie en biedt getoetste informatie over de milieuaspecten van bouwmaterialen, bouwproducten of bouwelementen. De informatie wordt aangeboden in de vorm van een EPD (Enviromental Product Declaration) die op initiatief van een producent of een branchevereniging is opgesteld. De MRPI-EPD is gebaseerd op een milieugerichte levenscyclusanalyse.

Stichting MRPI geeft onafhankelijke en getoetste MRPI-EPD-certificaten uit op basis van EN 15804 en is lid van het Europese ECO Platform. Het MRPI-EPD certificaat is derhalve bruikbaar voor de Europese en Nederlandse markt.

Het opnemen van MRPI-EPD-certificaten in de NMD is al mogelijk. In de nabije toekomst wordt het proces verder gestroomlijnd en efficiënter gemaakt. Het doel is om één integrale toetsing te ontwikkelen. Daartoe werken Stichting NMD en Stichting MRPI aan het afstemmen van de toetsingstabellen. De MRPI-EPD kan dan snel 1 op 1 in de NMD als categorie 1 of categorie 2 data worden opgenomen. Naar verwachting is de afstemming in het eerste kwartaal van 2021 afgerond.

> Lees hier meer over MRPI 

> Lees hier het interview met Jan-Pieter den Hollander (MRPI) van 19 juli 2019