Wat is Milieuprestatie (MPG/MKI)  in de bouw?

De term milieuprestatie wordt vaak genoemd in de wereld van de duurzame bouw. Milieuprestatie, MPG, MKI; wat betekenen deze termen en wat zeggen de getallen die hieraan vasthangen?

Bekijk de video waarin Lotte uitlegt wat milieuprestatie is.

Klik hier voor NMD in het kort

Accepteer marketing-cookies om deze video te bekijken.

De milieuprestatie geeft de milieubelasting van materialen aan die in een bouwwerk worden toegepast in de vorm van een 1-puntsscore. Door het instellen van een 1-puntsscore worden de milieuprestaties van verschillende bouwwerken beter vergelijkbaar met elkaar. Er geldt hoe lager deze score is, hoe lager de milieu-impact is. De milieuprestatie wordt o.a. gebruikt als eis in de bouwregelgeving, voor duurzaam inkopen en certificering zoals BREEAM-NL en GPR Gebouw.

Hoe komt de milieuprestatie tot stand?

Een levenscyclusanalyse (LCA) meet de milieueffecten over alle levensfasen van een product (of service) en heeft een milieuprofiel als uitkomst. Dit milieuprofiel bestaat uit scores op verschillende milieu impact categorieën en bevindt zich in de vorm van een milieuverklaring in de Nationale Milieudatabase*. 
  
Een milieuprestatieberekening wordt uitgevoerd volgens de Bepalingsmethode Bouwwerken, waaraan de Europese norm EN15804 ten grondslag ligt. De Milieuprestatie Gebouw (MPG) is een 1-puntscore die wordt vastgesteld op basis van een weging naar zwaarte van de 11 impact categorieën die gebruikt wordt in de B&U sector. De eenheid waarin de MPG wordt weergegeven is euro per vierkante meter bruto vloeroppervlak (BVO) per jaar. 
  
*NB: Milieuverklaringen moeten momenteel worden toegevoegd aan de NMD met een set van 11 (A1) en een set van 19 (A2) impact categorieën. Momenteel wordt de MPG berekend met enkel de set van 11 impact categorieën. Met ingang van het BBL zal gerekend worden met de set van 19 impact categorieën (A2).    

Van 11 naar 19 milieueffectcategorieën, stand van zaken

Waar wordt de milieuprestatie ingezet?

Bij de GWW wordt gebruik gemaakt van de Milieu Kosten Indicator (MKI) om de milieuprestatie van een bouwwerk te duiden. Deze score heeft als eenheid euro per product en wordt op soortgelijke manier als de MPG vastgesteld.

De milieuprofielen die zich in de Nationale Milieudatabase bevinden worden door gevalideerde rekeninstrumenten gebruikt om de milieuprestatie van verschillende bouwwerken te bepalen. Deze milieuprestatie wordt uiteindelijk gebruikt voor verschillende doeleinden; voldoen aan het Bouwbesluit 2012 (voor de B&U sector), duurzaam inkopen van nieuwe kantoorgebouwen, duurzaam aanbesteden van GWW-werken, MIA/VAMIL (fiscale financieringsregelingen) en certificering van duurzaam vastgoed volgens BREEAM-NL en GPR Gebouw.