Categorie 3 milieuverklaringen in behandeling

Om consistentie te borgen is er een centrale lijst beschikbaar waarin wordt bijgehouden welke milieuverklaringen worden opgesteld dan wel (op korte termijn) worden aangepast. Hiermee wordt voorkomen dat er gelijktijdig milieuverklaringen worden geïnitieerd, opgesteld en/of aangepast.

Lijst cat.3 kaarten die in behandeling zijn -

Rapporten categorie 3 milieuverklaringen GWW

Sinds 1 juni 2020 worden alle nieuwe categorie 3 milieuverklaringen geleverd met een rapport waarin de uitgevoerde LCA staat toegelicht; de opbouw staat omschreven, inclusief een toelichting op de keuzes die zijn gemaakt. De LCA-rapporten voor GWW-producten zijn beschikbaar en verdeeld over verschillende disciplines/thema’s. Klik op het betreffende onderdeel om de rapporten te bekijken en te downloaden. 

Inschrijven Nieuwsbrief

Meld u nu aan en ontvang 10  keer per jaar onze nieuwsbrief!

Aanmelden