Uitgelicht, categorie-1 milieuverklaring – CIRCQ

Om de ontwikkeling van categorie 1 milieuverklaringen in de Nationale Milieudatabase te stimuleren, belichten we elke maand een product in deze categorie.  Deze keer bekijken we CIRCQ plafondpanelen. 

beeld: Circq

CIRCQ is een van de deelnemers aan het Witte Vlekkenproject. CIRCQ oogst, bewerkt en verkoopt gebruikte plafondpanelen. Binnenkort zal David van Duffelen, eigenaar van CIRCQ, een mileuverklaring van het circulaire paneel aan de NMD toevoegen. De bijbehorende LCA is in de maak. Volgens David van Duffelen voldoen zijn panelen voor 100% aan de gevraagde technische kwaliteit, terwijl ze qua milieukwaliteit aanzienlijk beter scoren dan nieuwe panelen. Maar dat betekent nog niet dat CIRCQ de markt in afbouwmaterialen stormenderhand verovert. Het vermarkten van circulaire bouwproducten vraagt om een herbezinning op de markt, op een ketenaanpak waarin circulariteit centraal staat.

Als financieel manager en adviseur werkte David van Duffelen voor bedrijven in Nederland en in het buitenland. Zijn werkzaamheden waren erop gericht het financiële resultaat van het bedrijf te verbeteren.

David van Duffelen

Het was interessant werk, maar op een gegeven moment kreeg ik de behoefte om het roer om te gooien. De Coronatijd heb ik gebruikt om mij te oriënteren op een andere invulling van mijn carrière. Ik wist al snel dat het iets op het gebied van duurzaamheid moest zijn.

David van Duffelen CIRCQ

David die nu in de Randstad woont maar in Twente opgroeide, kwam in gesprek met oude bekenden die hem op het idee brachten om gesloopte plafondplaten een nieuw leven te geven. “In Twente kende ik een handelaar in bouwmaterialen en iemand die een sloopbedrijf heeft. De sloper zei dat het te gek voor woorden was dat er zoveel materiaal wordt weggegooid, terwijl de handelaar in bouwmaterialen meldde dat het hergebruik van materialen zeer goed mogelijk is maar niet echt van de grond kwam. Plafondpanelen zijn daar een goed voorbeeld van. Bij verbouwingen van kantoren en andere utiliteitsgebouwen worden grote hoeveelheden aan plafondplaten als bouwafval afgevoerd om vervolgens voor hetzelfde gebouw weer nieuwe panelen aan te voeren. Het leek mij zinnig om in deze markt te stappen en aan duurzaam ondernemen betekenis te geven.”

CIRCQ levert plafondpanelen in verschillende standaardmaten. De panelen zijn van steenwol, glaswol of hout gemaakt. Na het oogsten worden de panelen refurbished. Voor de panelen van minerale wol betekent het dat ze machinaal van een nieuw akoestisch vlies worden voorzien. Het vlies wordt met een ecologische lijm aangebracht. Zonodig worden de panelen opnieuw gespoten. Daarbij wordt een ecologische verf gebruikt. “Als de panelen van een nieuw vlies zijn voorzien, zien ze er als nieuw uit. Maar ten opzichte van nieuwe panelen is de CO2-uitstoot van circulaire panelen minstens 75% lager.”

De plafondpanelen vormen voor David van Duffelen een eerste ingang in de wereld van de circulaire afbouwproducten. Hij is van plan een compleet assortiment aan circulaire afbouwproducten te ontwikkelen.  “Het assortiment moet het mogelijk maken om een casco-ruimte geheel met behulp van circulaire wand- en plafondproducten in units in te delen. Ook deuren en glazen wanden worden in het assortiment van CIRCQ opgenomen.”

CIRCQ startte in 2022 in samenwerking met zijn Twentse connecties. Inmiddels werkt David samen met diverse sloopbedrijven en met verschillende handelaren in bouwmaterialen. De verkoop begint op gang te komen. Dat komt mede door een gunstige prijsstelling van de circulaire panelen ten opzicht van nieuwe panelen. 

Het voordeel van de plafondpanelen is dat ze een standaard maatvoering hebben. Doorgaans kunnen de platen op eenvoudige wijze uit de plafondconstructie worden verwijderd. “In eerste aanleg heb ik met de slopers besproken hoe zij de oude plafondplaten uit de gebouwen konden oogsten. We hebben toen speciale dozen ontwikkeld waarin de slopers de platen konden opbergen. In de praktijk bleek dat het gebruik van de dozen niet echt handig was. Er kwamen te veel handelingen aan de pas. Nu worden ze op een pallet geplaatst. We bekijken voortdurend hoe de oogstmethodiek verbeterd kan worden.”

Het oogsten, of beter gezegd het mogen oogsten van de platen, is het meest intensieve aspect van het circulaire product. Via de website van Veras, de branchevereniging voor sloopaannemers en asbestverwijderingsbedrijven, houdt David in de gaten welke projecten mogelijk geschikt zijn om de afbouwproducten te oogsten. “Er zijn zo’n 150 sloopbedrijven in Nederland die zich op circulariteit richten. Met 25 van deze bedrijven werk ik nu samen. Maar er zijn toch veel sloopbedrijven die de slag naar circulariteit nog niet hebben gemaakt. Dat is wel belangrijk. Niet alleen helpt het ons om het assortiment aan afbouwproducten uit te breiden, maar het is vooral van belang om Nederland echt circulair te maken. De markt moet ook zelf circulair worden.”