Rekenregels voor de bepaling van de milieuprestatie van een bouwwerk geactualiseerd

In lijn met wijzigingen van de Bepalingsmethode Milieuprestatie Bouwwerken dienen ook de rekeninstrumenten voor de bepaling van de milieuprestatie van een bouwwerk te worden geactualiseerd. Ten behoeve van deze actualisatie zijn er nieuwe rekenregels gepubliceerd.

Het afgelopen jaar heeft de Bepalingsmethode Milieuprestatie Bouwwerken 1.0 (juli 2020) wijzigingen ondergaan, gepubliceerd in een aantal wijzigingsbladen. Wijzigingen zijn doorgaans in te delen in twee typen: 1) methodische wijzigingen met betrekking tot de levenscyclusanalyse om tot een productkaart in de NMD te komen, en 2) rekenkundige wijzigingen, die hun weg moeten vinden naar de berekening van de milieuprestatie van bouwwerken (MKI en MPG). De Rekenregels en richtlijnen bepaling Milieuprestatie Bouwwerken 1.0 (november 2021) omvatten de implicaties van de rekenkundige wijzigingen van de Bepalingsmethode.

Om de rekeninstrumenthouders op een uniforme wijze te laten rekenen, zijn daarom rekenregels aanwezig waarnaar in de Bepalingsmethode formeel wordt verwezen (hoofdstuk 3). Deze rekenregels zijn herzien en de implementatietermijn van de wijzigingen bedraagt 3 maanden. Na deze 3 maanden is het de bedoeling dat gebruikers van de rekeninstrumenten ook volgens deze nieuwe regels kunnen rekenen. De nieuwe rekenregels zijn naast technisch inhoudelijk ook qua vormgeving geactualiseerd; vormgegeven in de typische NMD-layout, zodat het goed leesbaar is en de link met de Bepalingsmethode helder is.
De rekenregels bestaan uit twee delen. Deel 1 bevat een toelichting op de berekeningswijze bij de gevalideerde rekeninstrumenten. Dit document is een publiekversie, bedoelt als toelichting voor eenieder die inzicht wil hebben in de wijze waarop de milieuprestatie van een bouwwerk wordt vastgesteld. Deel 2 bevat instructies voor de softwarematige implementatie van de milieuprestatiebepaling. Dit document betreft een versie bedoelt voor de ontwikkelaars van de gevalideerde rekeninstrumenten.

Rekenregels en richtlijnen bepaling Milieuprestatie Bouwwerken. Deel 1. -

Deel 1: Toelichting berekeningswijze bij gevalideerde rekeninstrumenten.

Rekenregels en richtlijnen bepaling Milieuprestaties Bouwwerken. Deel 2. -

Deel 2: Instructies softwarematige implementatie van de milieuprestatiebepaling

Inschrijven Nieuwsbrief

Meld u nu aan en ontvang 10  keer per jaar onze nieuwsbrief!

Aanmelden