Agenda

Op deze pagina plaatsen we bijeenkomsten en events vanuit de NMD maar ook vanuit de markt. Wilt u uw event aanmelden? Stuur dan een mail aan communicatie@milieudatabase.nl

Webinar: NMD ism Lente-akkoord vooruitblik: rekenmethode en data in ontwikkeling
Webinar: NMD ism Lente-akkoord vooruitblik: rekenmethode en data in ontwikkeling
Online

 Op 16 april organiseert het Lente-akkoord een webinar in samenwerking met de Nationale Milieudatabase.

Met de aanscherping van de MPG in het verschiet moeten marktpartijen qua duurzaamheid flink bijschakelen. Dit maakt de MPG-rekenmethodiek en de data waarmee gerekend wordt nóg belangrijker. Er is in de markt veel behoefte aan duidelijkheid over de routekaart naar 1 januari 2025, het moment waarop de aanscherping van de MPG-eis ingaat. Op 16 april hoort u van NMD en het ministerie van BZK in samenwerking met Het Lente-akkoord wat u de komende maanden kunt verwachten, en wordt een doorkijk gegeven tot 2030.

Wat verandert er, waar moet rekening mee gehouden worden, wanneer worden aanpassingen doorgevoerd en hoe kunnen marktpartijen helpen kinderziektes op te sporen? En wat betekent de invoering van de Wet Kwaliteitsborging Bouw voor MPG-berekeningen en de milieuprestatie bij oplevering van nieuwbouw? Deze webinar beoogt marktpartijen duidelijkheid te geven over de veranderingen in 2024 en een doorzicht te geven naar de toekomst.

Tijdens de webinar gaan we ook kijken naar de beschikbare milieuverklaringen (de vroegere productkaarten) in de NMD. Want een goede MPG-berekening staat of valt met voldoende en correcte NMD-data. Wat is mogelijk met de huidige milieuverklaringen en hoe kunnen we zorgen voor meer categorie 1 en 2 vermeldingen. We inspireren marktpartijen en producenten om bij te dragen aan opschaling van hoogwaardige milieuverklaringen in de database.

Klik hier om u aan te melden voor deze webinar, of voor meer informatie over deze webinar.