Witte vlekken – NMD – Biobased

Om het aantal categorie 1- en 2 productkaarten in de Nationale Milieudatabase te vergroten zijn we gestart met het project Witte Vlekken. We willen hiermee het aantal productkaarten van productgroepen die nu nog ondervertegenwoordigd zijn vergroten. Deze groepen zijn van belang om een MPG- of MKI-berekening te kunnen maken die zoveel mogelijk recht doet aan het uiteindelijke bouwwerk. Hieronder kunt u alle informatie over dit project lezen. 

Uitgelicht, categorie-1 productkaart – Isovlas

Uitgelicht, categorie-1 productkaart – Isovlas

Om de ontwikkeling van categorie 1 productkaarten in de Nationale Milieudatabase te stimuleren, belichten we elke maand een product in deze categorie.  Deze maand bekijken we Isovlas isolatiemateriaal. Omschrijving Vlasisolatie is een biobased product dat duurzaam...

Lees meer
Aanmeldtermijn voor vergoedingsregeling Biobased afgelopen

Aanmeldtermijn voor vergoedingsregeling Biobased afgelopen

De periode om uw product aan te melden voor de vergoedingsregeling voor Biobased producten in de NMD is afgelopen. Aanmelden kon tot 21 september 2022. We hebben veel aanmeldingen binnen gekregen. Deze worden binnen 13 weken (na aanmelding) beoordeeld. Bij goedkeuring...

Lees meer
Cellulose-isolatie aanbrengen met matten

Cellulose-isolatie aanbrengen met matten

Het Witte Vlekkenproject Biobased Materialen is van start. Een van de aanmelders voor deelname aan het project is iCell Benelux met een isolatiemat van cellulose. iCell-directeur Wigand Dijkstra licht de aanmelding toe. Als zelfstandig ondernemer startte Wigand...

Lees meer
FAQ webinar Biobased

FAQ webinar Biobased

Tijdens het webinar 'meer Biobased producten in de NMD' zijn er veel vragen gesteld. Een heleboel vragen hebben we tijdens het webinar kunnen beantwoorden. De vragen die toen niet aan bod zijn gekomen hebben we hieronder beantwoord. Klik op de plus om een antwoord...

Lees meer
Verslag webinar Biobased Bouwmaterialen in de NMD

Verslag webinar Biobased Bouwmaterialen in de NMD

Op 22 juni is het ‘Witte Vlekkenproject Biobased Bouwmaterialen’ van start gegaan. De naam ‘Witte Vlekkenproject’ komt voort uit de wens en de noodzaak om de Nationale Milieudatabase (NMD) te vullen met productkaarten van bouwproducten die door de producent of de...

Lees meer
Aanmelding vergoeding voor Biobased

Aanmelding vergoeding voor Biobased

Bij het maken van een MPG-berekening van een bouwwerk wordt de milieudata van alle producten die in het bouwwerk gebruikt worden opgenomen. Op dit moment zijn biobased producten nog niet goed vertegenwoordigd in de NMD waardoor algemene data (categorie 3) moet worden...

Lees meer
Webinar: Meer biobased producten in de NMD

Webinar: Meer biobased producten in de NMD

Webinar voor biobased Op woendsdag 22 juni geven we van 13.00 – 15.00 een webinar waarin we informatie geven over de vergoeding voor de uitbreiding van productkaarten van biobased producten in de Nationale Milieudatabase. Tijdens deze webinar vertellen we u over de...

Lees meer
Begripsbepaling voor hernieuwbaarheid en biobased

Begripsbepaling voor hernieuwbaarheid en biobased

Het begrip ‘hernieuwbaar bouwproduct’, waaronder ook het begrip ‘biobased’ valt komt in vele beleidsdocumenten aan de orde. In zijn algemeenheid heeft eenieder een globaal beeld van wat hieronder wordt verstaan. Om een goede focus in de beleidsrealisatie en...

Lees meer
Biobased in de NMD

Biobased in de NMD

Het aantal biobased bouwproducten in de NMD is beperkt, met name als de bouwproducten van hout buiten beschouwing worden gelaten. In totaal kunnen slechts 61 productkaarten worden gecategoriseerd als biobased-geen-houtproduct. Hiervan vallen slechts 16 kaarten onder...

Lees meer
Booster voor biobased bouwen

Booster voor biobased bouwen

Biobased bouwen kan een flinke steun in de rug gebruiken. Daarom heeft de Topsector Agri & Food in zijn Kennis- en Innovatieagenda opgenomen om LCA’s te ontwikkelen van minstens 14 biobased bouwproducten.Het gaat om producten van hernieuwbare, geteelde materialen...

Lees meer
Bio-based bouwen, een groeimarkt voor nagroeibare bouwstoffen

Bio-based bouwen, een groeimarkt voor nagroeibare bouwstoffen

Bio-based bouwen staat in Nederland sterk in de belangstelling. Een MPG-berekening met bio-based (je spreekt het op z’n Engels uit als baio-beesd) producten geeft vaak een lagere en dus betere MPG-score. In de NMD zijn inmiddels een groot aantal bio-based profielen...

Lees meer