X

Deel dit artikel!

Nieuwe Leidraden CB’23: circulaire afspraken voor Circulair Inkopen en Circulair Ontwerpen

CB’23, het platform dat ernaar streeft om vóór 2023 bouw-brede afspraken te maken over circulaire bouwen en dezelfde circulaire taal te spreken, heeft twee nieuwe Leidraden gepubliceerd. Tijdens het online Jaarevent 2021 werden de Leidraden overhandigt aan Vincent Gruis, voorzitter transitieteam Circulaire Bouweconomie.

Maarten Schäffner (links) van het Transitieteam Circulaire Bouweconomie interviewt Hans Wamelink (rechts), voorzitter actieteam Circulair Ontwerpen. Bron: Vimeo, Opname Jaarevent Platform CB’23

De Leidraad ‘Circulair Inkopen’ bevat leidende principes die opdrachtgevers kunnen helpen om producten in te kopen op basis van circulariteit. De leidende principes kunnen in de gehele bouw (B&U en GWW) worden toegepast. Sybren Bosch, voorzitter van het actieteam hoopt dat de Leidraad ervoor zorgt dat de circulaire principes worden meegenomen in alle fase van het inkoopproces. Het actieteam was onderverdeeld in drie werkgroepen die elk een principe hebben uitgewerkt:

  • Functioneel gespecificeerd uitvragen
  • Circulair opdrachtgeverschap
  • Randvoorwaarden voor- en natraject

Het actieteam Circulair Ontwerpen, onder voorzitterschap van TU Delft hoogleraar Hans Wamelink, wilde inzicht krijgen in wat onder circulair ontwerpen wordt verstaan en welke strategieën daarbij kunnen worden ingezet. Het resultaat van de werkgroep Ontwerpstrategieën is de beschrijving van een zestal strategieën:

  • Ontwerpen voor preventie
  • Ontwerpen voor reductie van levenscyclusimpact
  • Ontwerpen voor toekomstbestendigheid
  • Ontwerpen met hergebruikte objecten
  • Ontwerpen met secundaire grondstoffen
  • Ontwerpen met hernieuwbare grondstoffen

Ook is het actieteam bezig geweest met de wijze waarop het ontwerpproces het beste kan worden ingericht qua rollen, kennis en samenwerking. Een derde werkgroep hield zich bezig met de randvoorwaarden, zoals bijvoorbeeld regelgeving, waaronder je een goed ontwerpproces kunt uitvoeren.

> De leidraden zijn te downloaden via de site van Platform CB’23.