NIEUWSOVERZICHT < DELEN >
X

Deel dit artikel!

Nieuw wijzigingsblad over PCR-NL en flexibele eenheden

Op 1 oktober 2021 is er een nieuw wijzigingsblad bij de Bepalingsmethode Milieuprestatie Bouwwerken versie 1.0 gepubliceerd. Dit is het derde wijzigingsblad bij deze versie van de Bepalingsmethode.

In tegenstelling tot eerdere wijzigingsbladen omvat amendement 3 geen ingrijpende wijzigingen, noch methodisch noch rekenkundig. De belangrijkste is de verwijzing naar de Verification Checklist on The PCR-NL, die het voor internationale fabrikanten eenvoudiger maakt een LCA met de Bepalingsmethode te staven. De milieudata die op basis van de Bepalingsmethode worden opgenomen in de NMD worden getoetst conform de procedure en vereisten in de laatste versie van het NMD Toetsingsprotocol en dat blijft zo. Het NMD-Toetsingsprotocol (juli 2020) en de Verification Checklist on The PCR-NL (mei 2021) komen inhoudelijk met elkaar overeen.

Een tweede wijziging betreft de flexibilisering van keuze van eenheden voor producten. Voorheen was het noodzakelijk dat een product in de Nationale Milieudatabase werd ingevoerd in een referentie-eenheid, zoals vastgesteld door de Stichting NMD. Door een flexibilisering van de invoerinterface kan men binnenkort ook voor een afwijkende markteenheid kiezen. Indien mogelijk, is het verplicht om bij die markteenheid een omrekenfactor op te geven, die de omrekening naar de referentie-eenheid mogelijk maakt. Deze referentie-eenheid blijft handig voor gebruikers ten behoeve van onderlinge vergelijking van de milieudata.

Voor de overige wijzigingen wordt verwezen naar bij het Wijzigingsblad (amendement 3) bij Bepalingsmethode Milieuprestatie Bouwwerken vs. 1.0 (juli 2020).

Lees ook

Stroomlijning opname MRPI-EPDS in de Nationale Milieudatabase

Nieuwe verwerkingsscenario’s gepubliceerd