NIEUWSOVERZICHT < DELEN >
X

Deel dit artikel!

Herziene uitgave van de Gids Milieuprestatieberekeningen

De Gids Milieuprestatieberekeningen is in een nieuw jasje gestoken. Nu de titel van de Bepalingsmethode Milieuprestatie is gewijzigd en het beheer van de Bepalingsmethode door Stichting Nationale Milieudatabase is overgenomen, lag het voor de hand om een herziene versie van deze praktische gids uit te brengen.

Gids Milieuprestatieberekeningen herziene uitgave juli 2020Waar mogelijk zijn er in de tekst verduidelijkingen aangebracht. Zo wordt in de herziene versie niet meer gesproken over een verhoging of verlaging van de milieuprestatie, maar over een verhoging of verlaging van de score van milieuprestatie.
Deze gids is een praktisch hulpmiddel voor een aantal interpretaties en ontwerpvraagstukken bij het berekenen van de MPG. De gids staat grotendeels in het kader van de grenswaarde voor de milieuprestatie in het Bouwbesluit, die per 1 januari 2018 van kracht is. De milieuprestatieberekening wordt in een notendop behandeld. Het beschrijft de invloed van de bouwdelen en de installaties op de milieuprestatie en geeft een opsomming van de belangrijke ontwerpparameters.

> Download hier de herziene uitgave van de Gids Milieuprestatieberekeningen