NIEUWSOVERZICHT < DELEN >
X

Deel dit artikel!

Circulair bouwen is meetbaar met de Nationale Milieudatabase!

  • De Stichting Nationale Milieudatabase (NMD) is opgericht om als onafhankelijke organisatie de bepalingsmethode met de bijbehorende database voor het vaststellen van milieuprestaties van gebouwen en GWW projecten te beheren en te onderhouden.
  • Deze bepalingsmethode is door de overheid als uniforme meetmethode in de bouwregelgeving aangewezen. De meetmethode is ontwikkeld en wordt gedragen door de markt. Met deze meetmethode wordt het beleid op het gebied van klimaat, grondstoffen en afval en circulair bouwen ondersteund.
  • De bepalingsmethode wordt in samenspraak met marktpartijen en overheid continu aangepast aan Europese en nationale ontwikkelingen op het gebied van circulair bouwen.
  • De bepalingsmethode is gebaseerd op de totale levenscyclus van bouwproducten en gebouwinstallaties, verwerkt en toegepast in gebouwen en GWW projecten. De methode neemt ook hergebruik, hernieuwbaarheid en recycling in beschouwing.
  • De data wordt op eenduidige, controleerbare wijze vastgesteld en is direct toepasbaar in het ontwerp- en uitvoeringsproces. Daarmee wordt een gelijk speelveld bereikt.
  • De bepalingsmethode wordt in het publieke domein toegepast, maar ook ingezet door private organisaties voor classificatie van duurzaam vastgoed, bijvoorbeeld via BREEAM, GPR e.d. Nadrukkelijk wordt de methode ingezet voor beoordeling op gebouw of projectniveau, en niet voor vergelijk van producten.