NIEUWSOVERZICHT < DELEN >
X

Deel dit artikel!

Bepalingsmethode Milieuprestatie herzien

Op 1 juli 2020 is een nieuw amendement gepubliceerd dat hoort bij de Bepalingsmethode. Met ingang van dit amendement wijzigen een aantal zaken met betrekking tot de Bepalingsmethode en het Toetsingsprotocol. Omdat dit het derde amendement is bij Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en GWW-werken versie 3.0 (januari 2019) hebben we besloten om voor de overzichtelijkheid de Amendementen te integreren in een nieuwe versie: Bepalingsmethode Milieuprestatie Bouwwerken versie 1.0 (juli 2020).

Bepalingsmethode Milieuprestatie Bouwwerken herziene uitgave juli 2020Gelet op een overgangstermijn van 6 maanden worden de Bepalingsmethode en het Toetsingsprotocol pas per 1 januari 2021 verplicht om te volgen bij het opstellen van milieudata voor opname in de NMD. Bovendien blijven na die tijd de voorgaande versies van de Bepalingsmethode en het Toetsingsprotocol beschikbaar via de website van de Nationale Milieudatabase, zodat historische analyses en berekeningen kunnen worden gereproduceerd.

De documenten zijn te downloaden via www.milieudatabase.nl/downloads

Hieronder staan de belangrijkste wijzigingen beschreven.

 

Wijzigingen Bepalingsmethode

 • De naam van de Bepalingsmethode is gewijzigd in Bepalingsmethode Milieuprestatie Bouwwerken. Als gevolg ervan is de versienummering herstart, te beginnen met versie 1.0.
 • Vanaf 1 juli 2020 is het mogelijk om een EPD in te dienen met daarin 19 milieu-impactcategorieën conform EN 15804/A2:2019 naast de tot nu toe gangbare 11 milieu-impactcategorieën. Dit wordt pas verplicht vanaf 1 januari 2021.
 • Wat voorheen “afvalscenario’s” heetten, zijn hernoemd tot “verwerkingsscenario’s einde leven”. Daarnaast zijn de forfaitaire waarden van deze scenario’s niet langer opgenomen in de Bepalingsmethode, maar gepubliceerd op deze site.
 • Er is een verplichting opgenomen om een aantal specifieke Product Category Rule toe te passen. Deze zijn hier te bekijken.
 • De beschrijving van het datakwaliteitssysteem is verwijderd en nu ondergebracht bij het Toetsingsprotocol.
 • Vooruitlopend op de formele naamswijziging van Stichting Bouwkwaliteit is de naam gewijzigd in Stichting Nationale Milieudatabase.
 • De lay-out van het document is aangepast op de huisstijl.

Wijzigingen Toetsingsprotocol

 • NMD Toetsingsprotocol herziene uitgave juli 2020Net als de Bepalingsmethode is ook het bijbehorende Amendement geïntegreerd, waardoor een nieuwe versie ontstaat: Toetsingsprotocol versie 1.0 (juli 2020).
 • Er is een bijlage toegevoegd met daarin een beschrijving van het datakwaliteitssysteem.
 • Vooruitlopend op de formele naamswijziging van Stichting Bouwkwaliteit is de naam gewijzigd in Stichting Nationale Milieudatabase.
 • De lay-out van het document is aangepast op de huisstijl.