NIEUWSOVERZICHT < DELEN >
X

Deel dit artikel!

Antwoord op Kamervragen van Van Eijs en Van der Lee

Leden van de Tweede Kamer Van Eijs en Van der Lee hebben vragen gesteld aan de Minister van BZK over de machtsstrijd bij de ‘nieuwe’ Milieudatabase en het bericht ‘Bouwen met hout? Dat is niet duurzaam, zegt de norm’ 

Antwoord op vragen van het lid Van Eijs over de machtsstrijd bij de nieuwe Milieudatabase

De Minister geeft in haar antwoord aan hoe en waarom het stelsel rondom de NMD en de bijbehorende norm aangepast is. Ook legt zij uit wat onder de verantwoordelijkheid van BZK valt met betrekking tot de NMD. Verder gaat zij in op hoe, onder de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen, het beheer van de NMD is geregeld en welke alternatieven er overwogen zijn.

> Lees hier het antwoord van de Minister

Antwoord op vragen van Van der Lee over het bericht ‘Bouwen met hout? Dat is niet duurzaam, zegt de norm’

De Minister geeft o.a. antwoord op de vraag of de huidige norm het gebruik van hout ontmoedigt en gaat in op de vraag of ze het inzicht deelt dat CO2, opgeslagen in hout dat wordt gebruikt in de bouw, in ieder geval de komende decennia opgeslagen zal blijven, zelfs al wordt het hout verbrand.

> Lees hier het antwoord van de Minister

Lees ook:

> Artikel van de Cobouw: Minister veegt vermeende coup op duurzaam bouwen van tafel

> Antwoord op kamervragen over Milieuprestatie (2 februari 2020)