AGENDAOVERZICHT < DELEN >
X

Deel dit artikel!

Aanmeldingspagina vergoeding voor de Versnellingsactie

Bedankt voor uw interesse in deze vergoedingsactie. Door uw deelname zorgt u dat uw productkaarten up-to-date blijven en aansluitend bij de nieuwe norm.
In 2023 wil de Rijksoverheid de basis voor de circulaire bouweconomie gelegd hebben. Een belangrijk onderdeel daarvan is voldoende en complete informatie over de milieu-impact van bouwproducten.

Op 1 juli 2020 is de bepalingsmethode Milieuprestatie Bouwwerken in lijn gebracht met de EN15804+2, de Europese Norm waarin de basisregels voor milieuverklaringen van bouwproducten beschreven staat. Vanaf januari 2021 is het verplicht om milieudata zowel met 11 als met 19 milieu-impactcategorieën aan te leveren voor opname in de NMD. Zodra milieuprestatieberekeningen met de 19 impact categorieën verplicht worden zal de eis ook gelden voor bestaande kaarten.

Wanneer u zich aanmeld voor deze overeenkomst en de versnelling van het vernieuwen van uw productkaarten en/of basisprofielen, kunt u direct starten met het LCA proces. Gezien de beperkte tijd is het aan te raden niet te wachten tot u uw beoordeling van de aanmelding heeft ontvangen.

U heeft tot uiterlijk 30 april 2023 24:00 uur voor de uitvoering van LCA(-update’s) tot en met de opname van de productkaarten en/of basisprofielen in de NMD om in aanmerking te komen voor de subsidie.

Op deze pagina kunt u zich aanmelden voor de vergoeding van de Versnellingsactie. Hier kunt u ook de voorwaarden lezen.

Let op! u kunt deze vergoeding t/m 31 oktober 2022 aanvragen

Wilt u in aanmerking komen voor deze vergoeding? Vul dan voor 31 oktober het onderstaande formulier in met een ondertekende Verklaring de-minimissteun.

U ontvangt binnen 13 weken een reactie op uw inzending.
Lees voordat u het formulier invult de voorwaarden goed door.

Aanmeldformulier vergoeding versnellingsactie (publicatie tussen 2018 en 2020)

  • Please enter a number from 1 to 25.
    Dit wordt als bewijsstuk gebruikt bij het toekennen van de vergoeding. Houd rekening met dat het hier niet gaat om het aantal productkaarten. Één LCA kan betrekking hebben op meerdere productkaarten.
  • Max. file size: 16 MB.