NIEUWSOVERZICHT < DELEN >
X

Deel dit artikel!

Aanmelding vergoeding voor her te gebruiken bouwproducten en -materialen

Bij het maken van een MPG-berekening van een bouwwerk wordt de milieudata van alle producten die in het bouwwerk gebruikt worden opgenomen. Op dit moment zijn her te gebruiken bouwproducten en -materialen nog niet goed vertegenwoordigd in de NMD. Omdat de MPG-eis versneld aangescherpt zal worden is het belangrijk dat uw her te gebruiken materiaal of product in de Nationale Milieudatabase opgenomen is. Op het moment dat de eis aangescherpt zal worden zullen ontwerpers steeds meer productgebonden data gebruiken om aan de eis te kunnen voldoen. 

Om het aantal kaarten in onze database van her te gebruiken bouwproducten en -materialen (B&U) te vergroten kunnen producenten hiervan in aanmerking komen voor een vergoeding. Om in de database te komen moet er een LCA (levenscyclusanalyse) van het product gemaakt worden en deze vergoeding is een tegemoetkoming in de kosten hiervan.

Let op! de aanmeldperiode voor deze vergoedingsregeling is afgelopen. 

De aanmeldperiode voor deze vergoedingsregeling is afgelopen. 

Heeft u zich al aangemeld? U ontvangt binnen 13 weken een reactie op uw inzending. Het aantal vergoedingen dat wij mogen verstrekken is beperkt en de eerste tien inzendingen komen in aanmerking.

Minimusverklaring

Let op: bij het aanmelden voor deze vergoeding is het verplicht de Minimusverklaring ingevuld mee te sturen. 
Voor zover het toekennen van de vergoeding aangemerkt kan worden als steunmaatregel, wordt de vergoeding verleend op basis van de-minimisverordening nr. 1407/2013 van de Commissie van Europese Gemeenschappen van 18 december 2013 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag op de-minimissteun (PbEU 2013 L352/1), dan wel later daarvoor in de plaats tredende Europese regelgeving en uitsluitend voor zover wordt voldaan aan de voorwaarden van die verordening.
Meer informatie over de minimusverklaring kunt u in de voorwaarden lezen. 

Lees meer: