NIEUWSOVERZICHT < DELEN >
X

Deel dit artikel!

Tweede ronde aanmelding vergoeding voor Biobased bouwproducten

Bent u producent of leverancier van een Biobased bouwproduct? Dan hebben wij goed nieuws! Wij mogen voor Biobased producten een tweede aanmeldronde organiseren voor de vergoedingsregeling voor het maken van een LCA.

Bij het maken van een MPG-berekening van een bouwwerk wordt de milieudata van alle producten die in het bouwwerk gebruikt worden opgenomen. Op dit moment zijn biobased producten nog niet goed genoeg vertegenwoordigd in de NMD waardoor algemene data (categorie 3) moet worden gebruikt om een MPG-berekening te maken. Omdat de MPG-eis versneld aangescherpt zal worden is het belangrijk dat uw biobased product in de Nationale Milieudatabase opgenomen is. Op het moment dat de eis aangescherpt zal worden zullen ontwerpers steeds meer categorie 1 en 2 data moeten gaan gebruiken om aan de eis te kunnen voldoen. Als u nu meedoet met deze vergoedingsregeling en u meldt uw product nu aan bent u hierop voorbereidt.

Om het aantal kaarten in onze database van biobased producten te vergroten kunnen producenten van biobased producten in aanmerking komen voor een vergoeding. Om in de database te komen moet er een LCA (levenscyclusanalyse) van het product gemaakt worden en deze vergoeding van €2.500,- is een tegemoetkoming in de kosten hiervan.

Let op! U kunt deze vergoeding vanaf 1 november tot 31 december 2022 aanvragen

Wilt u in aanmerking komen voor deze vergoeding? Vul dan voor 31 december 2022 het onderstaande aanmeldformulier in.

U ontvangt binnen 13 weken een reactie op uw inzending. Het aantal vergoedingen dat wij mogen verstrekken is beperkt en we hebben nog ruimte voor 16 aanvragen. Daarbinnen wordt voorrang verleend aan producten die binnen de prioriteitenlijst vallen. Deze lijst vindt u in de voorwaarden. Lees voordat u het formulier invult deze goed door.

Zo kunt u als fabrikant of leverancier in totaal voor maximaal 5 LCA’s vergoeding krijgen. Een samenwerkingsverband van fabrikanten/leveranciers of een brancheorganisatie kan vergoeding krijgen voor maximaal 10 LCA’s. Maar let op: u krijgt vergoeding voor één LCA per type bouwproduct. En u moet voor elke LCA die u vergoed wilt krijgen een losse aanvraag doen via het formulier.

Tweede ronde aanmelden vergoeding biobased producten

 • Max. file size: 16 MB.
 • Max. file size: 16 MB.
 • Max. file size: 16 MB.
 • Drop files here or
  Max. file size: 16 MB.

  Minimusverklaring

  Let op: bij het aanmelden voor deze vergoeding is het verplicht de Minimusverklaring ingevuld mee te sturen. 
  Voor zover het toekennen van de vergoeding aangemerkt kan worden als steunmaatregel, wordt de vergoeding verleend op basis van de-minimisverordening nr. 1407/2013 van de Commissie van Europese Gemeenschappen van 18 december 2013 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag op de-minimissteun (PbEU 2013 L352/1), dan wel later daarvoor in de plaats tredende Europese regelgeving en uitsluitend voor zover wordt voldaan aan de voorwaarden van die verordening.
  Meer informatie over de minimusverklaring kunt u in de voorwaarden lezen. 

  Lees meer over de vergoedingsregeling

  Lees meer over biobased bouwmaterialen

  Biobased bouwen, een groeimarkt voor nagroeibare bouwstoffen

  Biobased in de NMD