NIEUWSOVERZICHT < DELEN >
X

Deel dit artikel!

Aanmelding vergoeding voor aluminium bouwproducten

Bij het maken van een MPG-berekening van een bouwwerk wordt de milieudata van alle producten die in het bouwwerk gebruikt worden opgenomen. Op dit moment zijn aluminium bouwproducten nog niet goed vertegenwoordigd in de NMD. Omdat de MPG-eis versneld aangescherpt zal worden is het belangrijk dat uw aluminium product in de Nationale Milieudatabase opgenomen is. Op het moment dat de eis aangescherpt zal worden zullen ontwerpers steeds meer categorie -1 en 2 data gebruiken om aan de eis te kunnen voldoen. 

Om het aantal kaarten in onze database van aluminium bouwproducten (B&U) te vergroten kunnen producenten hiervan in aanmerking komen voor een vergoeding. Om in de database te komen moet er een LCA (levenscyclusanalyse) van het product gemaakt worden en deze vergoeding is een tegemoetkoming in de kosten hiervan.

Let op! u kunt deze vergoeding t/m 31 december 2022 aanvragen

Wilt u in aanmerking komen voor deze vergoeding? Vul dan voor 31 december 2022  het onderstaande formulier in

U ontvangt binnen 13 weken een reactie op uw inzending. Het aantal vergoedingen dat wij mogen verstrekken is beperkt en de eerste twintig inzendingen komen in aanmerking.
Lees voordat u het formulier invult de voorwaarden goed door. Zo moet het aangevraagd worden op het hoofdbedrijf dat bij de KVK geregistreerd staat. Indien u meerdere aanvragen wilt doen moet er voor elk product (elke LCA) een aparte aanvraag ingediend worden.

Aanmeldformulier vergoeding aluminium bouwproducten

 • Max. file size: 16 MB.
 • Max. file size: 16 MB.
 • Max. file size: 16 MB.
 • Drop files here or
  Max. file size: 16 MB.

  Minimusverklaring

  Let op: bij het aanmelden voor deze vergoeding is het verplicht de Minimusverklaring ingevuld mee te sturen. 
  Voor zover het toekennen van de vergoeding aangemerkt kan worden als steunmaatregel, wordt de vergoeding verleend op basis van de-minimisverordening nr. 1407/2013 van de Commissie van Europese Gemeenschappen van 18 december 2013 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag op de-minimissteun (PbEU 2013 L352/1), dan wel later daarvoor in de plaats tredende Europese regelgeving en uitsluitend voor zover wordt voldaan aan de voorwaarden van die verordening.
  Meer informatie over de minimusverklaring kunt u in de voorwaarden lezen. 

  Lees meer: