AGENDAOVERZICHT < DELEN >
X

Deel dit artikel!

Vacatures: Directeur en drie bestuursleden

De stichting NMD heeft een werkorganisatie bestaande uit een team van circa 7 professionals. Zij werken nauw samen aan het initiëren, beheren en onderhouden van een systeem van het bepalen van milieuprestaties van gebouwen en GWW-werken. Waar nodig worden projectmedewerkers toegevoegd. Een groot deel van de werkzaamheden van de stichting NMD betreft enerzijds database activiteiten en ICT onderhoud. Anderzijds het proactief adviseren van ministeries (met name BZK) en het onderhouden van contacten in de bouw, productleveranciers, brancheorganisaties en andere stakeholders.

De stichting NMD wordt op dit moment aangestuurd door een directeur die is aangesteld voor de transitieperiode tot 1 januari 2021.  Voor de periode hierna zijn wij op zoek naar een nieuw te benoemen directeur. Deze gaat verantwoording afleggen aan een eveneens nieuw te benoemen bestuur dat uit drie personen gaat bestaan. Hierbij vormt de directeur in tandem met de voorzitter het boegbeeld van de organisatie en is de directeur tevens secretaris van het bestuur.

Verder is er een adviserende verbinding tussen de directeur en het bestuur van NMD met het adviesorgaan Beleidscommissie Milieuprestatieberekeningen Nederland (BMNL). In deze commissie zijn de diverse belanghebbenden vertegenwoordigd. Het doel van de BMNL is het adviseren van het bestuur van de stichting NMD om de bepalingsmethode Milieuprestatie van Bouw- en GWW werken en de bijbehorende uniforme rekenregels, procedures en protocollen actueel te houden, de kwaliteit te waarborgen en eenduidig en zorgvuldig te beheren. Het bestuur van de stichting NMD benoemt de voorzitter van de BMNL. De directeur van de stichting NMD is tevens secretaris van de BMNL.

Lees hier de vacaturetekst voor: