NIEUWSOVERZICHT < DELEN >
X

Deel dit artikel!

Stichting Bouwkwaliteit krijgt een nieuwe bestuurder

Harm van den Oever is met ingang van 1 januari 2020 benoemd tot bestuurder van Stichting Bouwkwaliteit te Rijswijk. Daarmee treedt hij af als voorzitter van de Raad van Toezicht van Stichting Bouwkwaliteit. De Raad van Toezicht heeft Van den Oever aangewezen om de transitie van Stichting Bouwkwaliteit in 2020 en de daarmee samenhangende verzelfstandiging van de Nationale Milieudatabase in goede banen te leiden. Andere delen van het takenpakket van Stichting Bouwkwaliteit worden overgedragen aan het Rijk. Op 1 juli 2020 moet deze transitie zijn voltooid.

Harm van den Oever volgt Kees Vriesman, die per 31 december 2019 Stichting Bouwkwaliteit heeft verlaten, als bestuurder op. Vriesman is 10 jaar lang intensief betrokken geweest bij Stichting Bouwkwaliteit; eerst als voorzitter van de Raad van Toezicht en later als directeur-bestuurder. Kees Vriesman gaat nu genieten van zijn welverdiende pensioen. De heren Harry Nieman en Jan Kets zullen gezamenlijk de directeursrol van Kees Vriesman gaan invullen. Beide heren zijn per 1 januari 2020 aangesteld als directeur, waarbij Harry Nieman verantwoordelijk is voor de taakuitvoering Nationale Milieudatabase en Jan Kets voor de transitie van Stichting Bouwkwaliteit.