Over ons

De Nationale Milieudatabase is in het leven geroepen om een eenduidige berekening van de milieuprestatie van bouwwerken in de Nederlandse context te kunnen maken. Deze database wordt beheerd door Stichting Nationale Milieudatabase (Stichting NMD). Wij zijn een onafhankelijke organisatie die naast deze database ook de Bepalingsmethode beheert en onderhoudt.

> An introduction to the NMD in English

 

Stichting NMD onderhoudt en borgt de kwaliteit van een systeem met de Bepalingsmethode ‘Milieuprestatie Bouwwerken’ en een neutrale, onafhankelijke milieudatabase, waarin milieudata over bouwstoffen, bouwmaterialen en gebouwinstallaties is opgeslagen. Dit doet zij in afstemming met, en met commitment van alle belanghebbende partijen.

De Bepalingsmethode wordt in het publieke domein toegepast, maar ook ingezet door private organisaties voor classificatie van duurzaam vastgoed, bijvoorbeeld via BREEAM, GPR e.d. Nadrukkelijk wordt de methode ingezet voor beoordeling op gebouw of projectniveau, en niet voor vergelijk van producten.

De data in de database staat is te bekijken met onze viewer.

De ontwikkeling van de Bepalingsmethode en NMD vindt plaats in een open en transparant proces. Op deze website zijn alle relevante documenten m.b.t. de NMD te vinden o.a. op de pagina downloads. Betrokkenheid van en afstemming met het bouwbedrijfsleven vindt o.a. plaats in de BMNL (Beleidscommissie Milieuprestatie Nederland). De BMNL bestaat uit 3 geledingen met elk 6 vertegenwoordigers.

  • Opdrachtgevers,
  • Leveranciers van data en de
  • Gebruikers van data

De BMNL komt 4 keer per jaar bijeen en heeft instemmingsrecht m.b.t. het jaarplan en licentiekosten.

Er is een meerjarenplan opgesteld richting 2023 dat de beleidslijnen voor het beheer en onderhoud van de Bepalingsmethode ‘Milieuprestatie gebouwen en GWW-werken’ inclusief de daarbij behorende Nationale Milieudatabase beschrijft. Dit is de basis voor het jaarlijks op te stellen jaarplan, dat invulling geeft aan de actuele doelstellingen.

 

Meer lezen: