Nieuwsarchief

De NMD en circulariteit

De NMD en rekenen aan een circulair bouwwerk Om met een gelijk speelveld circulair bouwen gestalte te geven, zijn transparante en vergelijkbare circulaire prestaties van bouwproducten en bouwinstallaties nodig. Daarin spelen de Bepalingsmethode...

Lees meer

Symposium NMD – Op weg naar 2023 – 29 oktober 2020

Op weg naar 2023Net als vorig jaar vindt op 29 oktober (van 14.00 tot 17.00) het symposium van de Nationale Milieudatabase plaats. Anders dan vorig jaar wordt het symposium in online-vorm gehouden. Vanaf uw zelf gekozen locatie krijgt u informatie over...

Lees meer

Milieuprestatie en de circulaire bouweconomie

Minister Ollongren wil meer circulariteit in de Bepalingsmethode Milieuprestatie inbrengen. Wat betekent dat voor de Bepalingsmethode Milieuprestatie en de Nationale Milieudatabase? Harry Nieman (rechts op de foto), directeur van de Stichting Nationale...

Lees meer

Kwaliteitsverbetering categorie 3 data voor de GWW

De NMD bevat getoetste en niet getoetste milieudata. Om de milieuprestatie van bouwwerken goed te kunnen berekenen en duurzame ontwerpkeuzes te kunnen maken, is het essentieel dat de database goed gevuld is. Niet getoetste data vullen getoetste data aan....

Lees meer

Herziene uitgave van de Gids Milieuprestatieberekeningen

De Gids Milieuprestatieberekeningen is in een nieuw jasje gestoken. Nu de titel van de Bepalingsmethode Milieuprestatie is gewijzigd en het beheer van de Bepalingsmethode door Stichting Nationale Milieudatabase is overgenomen, lag het voor de hand om een...

Lees meer

Bepalingsmethode Milieuprestatie herzien

Op 1 juli 2020 is een nieuw amendement gepubliceerd dat hoort bij de Bepalingsmethode. Met ingang van dit amendement wijzigen een aantal zaken met betrekking tot de Bepalingsmethode en het Toetsingsprotocol. Omdat dit het derde amendement is bij...

Lees meer

Leerbundel Milieuprestatie en Circulair Bouwen

De Nationale Milieudatabase heeft de Leerbundel Milieuprestatie en Circulair Bouwen ontwikkeld. De leerbundel is bedoeld om studenten bouwkunde in het MBO- en HBO onderwijs bekend en vertrouwd te maken met milieuprestatie en circulair bouwen.De leerbundel...

Lees meer

Paspoorten voor de bouw

‘Paspoorten voor de bouw’ is een van de actieteams van platform CB’23. In juli 2020 verschijnt versie 2.0 van de Leidraad van dit actieteam. Milieudatabase sprak met de voorzitter van het actieteam, Wouter van Twillert, over de opzet en de werking van het...

Lees meer

PCR Asfalt, maatlat voor duurzaam asfalt

Wat is duurzaam asfalt? Wegenbouwers en hun opdrachtgevers stoeien al jarenlang met deze prangende vraag. Om hierop een antwoord te kunnen geven berekende de Vakgroep Bitumineuze Werken van Bouwend Nederland (VBW) de MKI-score van 16 asfaltmengsels, die de...

Lees meer

Notities circulariteit in de bouwregelgeving

Het ministerie van BZK heeft aan Stichting Bouwkwaliteit gevraagd een plan van aanpak op te stellen voor het inzetten van bouwregelgeving bij de ontwikkeling van de circulaire bouweconomie. Het kabinet is van mening dat een eenduidige methodiek voor het...

Lees meer

Houten damwanden voldoen ruimschoots aan ontwerplevensduur

Foto: W.A. Benecke, Zaandam Uit onderzoek uitgevoerd door ingenieursbureau Westenberg, in opdracht van Centrum Hout en het ministerie van LNV blijkt dat houten damwanden, voorzien van hout met een duurzaamheidsklasse 1, in de praktijk een gemiddelde levensduur halen...

Lees meer

MBO studenten oefenen met het gebouwpaspoort

Het Alfa-college in Hoogeveen is de eerste Nederlandse onderwijsinstelling die aan de slag gaat met het Madaster Educatie platform. Studenten kunnen nu bestaande gebouwen inventariseren en toetsen op circulariteit. Het is een unieke combinatie van leren en werken in...

Lees meer

Inspiratieboek Circulaire producten en diensten

Er komen steeds meer circulaire producten en diensten beschikbaar, waarmee het gemakkelijker wordt om de stap van de lineaire naar de circulaire bouweconomie te zetten. W/E adviseurs heeft nu in het kader van het Transitieteam Circulaire Bouweconomie, in...

Lees meer

Opheffing Milieuprestatiebewijs

Met de ingang van de Bepalingsmethode 3.0 is het belang van het milieuprestatiebewijs vervallen. De resultaten van de MPG-berekening, gemaakt met een door NMD erkend rekeninstrument, zijn bij de aanvraag van een omgevingsvergunning voldoende. Hierom wordt het...

Lees meer

Onderzoek pragmatische zienswijze levensduur van gebouwen

SBK laat momenteel onderzoek uitvoeren naar een pragmatische zienswijze om de levensduur van gebouwen te kunnen schatten naast de zogenaamde defaultwaarden. De gebouwlevensduur is een belangrijke parameter bij de milieuprestatieberekening (MPG). Belangrijk...

Lees meer

Eerste Expertwebinar Het Houtblad zeer goed bekeken

De Nederlandse bouwsector heeft veel belangstelling voor houtbouw. Dat blijkt uit het aantal van 947 mensen dat live de uitzending volgde van een webinar over dit onderwerp. Het webinar is terug te kijken op houtwereld.nl. Link voor terugkijken:...

Lees meer

Categorie 1 kaarten voor PV-panelen in de NMD

Wie in de Nationale Milieudatabase zocht naar productkaarten voor PV-panelen kon tot nu toe alleen terecht in de merkongebonden categorie 3 productkaarten. Dit is veranderd met de opname van productkaarten van JA Solar. De milieudata van de PV-panelen van JA Solar...

Lees meer

Hoe maak je een woning duurzamer?

Hoe maak je een woning met een lagere milieu-impact? Hoe ontwikkel je woningen die passen in een circulaire bouwmethodiek? Milieudatabase.nl vroeg het aan Remko Tesselaar en Theo Smits van Heijmans. Zij houden zich  bezig met de verduurzaming van het...

Lees meer

Rotterdamse straatstenen scoren goed

Rotterdam heeft concrete duurzaamheidsambities geformuleerd met betrekking tot de energietransitie, de transitie naar een circulaire economie en de ontwikkeling van een gezonde en klimaatbestendige leefomgeving. Samen met de Rotterdammers en de bedrijven...

Lees meer

Gevolgen uitbreiding milieueffectcategorieën

Vorig jaar heeft de EN 15804 (de Europese bepalingsmethode voor de milieuprestatie van bouwproducten en processen) een belangrijke wijziging ondergaan. In de herziene norm is het aantal milieueffectfactoren groter dan in de vigerende norm. Aangezien de EN...

Lees meer

Wijzigingsblad Bepalingsmethode januari 2020

De Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en GWW-werken is dit jaar aangevuld met een wijzigingsblad. Het wijzigingsblad van januari 2020 schrijft Ecoinvent 3.5 voor als databron voor een groot aantal forfaitaire processen. Dossiers op basis van...

Lees meer

Onderzoek en projecten

De Nationale Milieudatabase houdt zich ook bezig met de Nederlandse bouwbeleidsontwikkelingen. De NMD initieert onderzoek naar het nut en het gebruik van het systeem van de bepalingsmethode en de NMD. Op dit moment lopen er verschillende onderzoeken,...

Lees meer

Webinar over duurzaamheid en bouwen met hout

Het Houtblad organiseert op 2 april een webinar over duurzaamheid en bouwen met hout. De sprekers van het webinar: ‘Houtbouw, voordelen en feiten’ op 2 april om 12:30, zijn al bekend. Het zijn Boris Zeisser, directeur-eigenaar van Natrufied Architecture in...

Lees meer

Lesbrieven Milieuprestatie voor het HBO en het MBO

De kennis over milieuprestatie is nog niet wijd en zijd verspreid, terwijl in een circulaire economie het belang ervan sterk zal toenemen. Om die reden heeft Stichting Bouwkwaliteit, de beheerder van de Nationale Milieudatabase (NMD) en de Bepalingsmethode...

Lees meer

Meetmethodiek losmaakbaarheid

Er is een meetmethodiek ontwikkeld om de losmaakbaarheid van een gebouw te bepalen. Met de methodiek ontstaat een totaalindruk van de losmaakbaarheid van een gebouw of gebouwontwerp, uitgedrukt in een percentage. Deze losmaakbaarheidsindex maakt het...

Lees meer

Stichting Bouwkwaliteit krijgt een nieuwe bestuurder

Harm van den Oever is met ingang van 1 januari 2020 benoemd tot bestuurder van Stichting Bouwkwaliteit te Rijswijk. Daarmee treedt hij af als voorzitter van de Raad van Toezicht van Stichting Bouwkwaliteit. De Raad van Toezicht heeft Van den Oever aangewezen om de...

Lees meer

Hoe ontwikkel je een NMD-productkaart?

De ervaringen van Wienerberger. Wienerberger, de bekende leverancier van keramische bouwproducten, is in de Nationale Milieudatabase te vinden als eigenaar van een aantal milieuprofielen van dakpannen. Aan Rob Mulder, manager bouwtechniek & services...

Lees meer

Meer circulair bouwen in de bouwregelgeving

Minister Kasja Ollongren van BZK heeft aangekondigd dat circulair bouwen extra aandacht krijgt in de bouwregelgeving. De Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en GWW-werken zal het instrument zijn om circulair bouwen te bevorderen. In de huidige versie...

Lees meer

Lessen voor hergebruik, het circulaire viaduct

Rijkswaterstaat, Van Hattum en Blankevoort en prefab-bouwer Consolis Spanbeton bouwden samen het eerste circulaire betonnen viaduct van Nederland. Met veertig demonteerbare betonnen elementen bouwden ze het dek van het viaduct bij Kampen. Vervolgens werd...

Lees meer

Fietsbrug van bio-based composiet

Even buiten Leeuwarden is een nieuwe fietsbrug in gebruik genomen. De brug over het Harinxmakanaal vervangt een stalen versie en bestaat uit een vast deel en een beweegbaar deel. Het unieke aan deze brug is dat het gehele, 66 meter lange brugdek van...

Lees meer

Bio-based bouwen, een groeimarkt voor nagroeibare bouwstoffen

Bio-based bouwen staat in Nederland sterk in de belangstelling. Een MPG-berekening met bio-based (je spreekt het op z’n Engels uit als baio-beesd) producten geeft vaak een lagere en dus betere MPG-score. In de NMD zijn inmiddels een groot aantal bio-based profielen...

Lees meer

BENG én ook nog MPG, is bouwen nog wel mogelijk?

John Mak en David Anink, W/E adviseurs Het antwoord is ja, dat kan, maar niet zonder nadenken. De interactie tussen energie en milieu maakt dat een focus op of alleen de energieprestatie- of alleen de milieuprestatie al snel tot een suboptimaal resultaat kan leiden....

Lees meer

Symposium Bewust Kiezen, 29 oktober 2019

Hierbij blikken we terug op een succesvol symposium.De milieuprestatie-eis wordt een factor waarmee de rekening moet wordt gehouden. De komende jaren wordt de MPG-eis flink aangescherpt en zal de eis op meer typen bouwwerken van toepassing zijn. Dat was de...

Lees meer

Onderzoek Berenschot naar robuustheid stelsel NMD

In opdracht van Stichting Bouwkwaliteit heeft Berenschot de robuustheid onderzocht van het stelsel Milieuprestatie van gebouwen en GWW werken (MPG). Met het stelsel wordt bedoeld de bepalingsmethode MPG, de Nationale Milieudatabase en de activiteiten die nodig zijn om...

Lees meer

Voorbeeldprojecten met een hoge milieuprestatie

Kantoorgebouw De Walvis is gelegen op de Westelijke Eilanden van Amsterdam. Met het Centraal Station in de nabijheid, het uitzicht over het IJ en een levendige omgeving met cafés, restaurants en historische panden zijn de ingrediënten voor een toplocatie...

Lees meer

Woningontwerp en milieuprestatie

De Bouwbesluit-eis aan de Milieuprestatie is tot nu toe makkelijk haalbaar. Maar wanneer de eis wordt verscherpt, moet er daadwerkelijk worden nagedacht hoe de milieuprestatie van het gebouw kan worden verbeterd, of anders gezegd, hoe het gebouwontwerp kan...

Lees meer

Leidraad ‘meten van circulariteit’

Recent heeft CB’23 de Leidraad ‘Meten van circulariteit in de bouw’ gepubliceerd. Zie volledigheidshalve https://platformcb23.nl/leidraden. De kernmeetmethode van de Leidraad geeft  het totaal weer van de effecten op materiaalvoorraden, milieukwaliteit en...

Lees meer

Wijzigingen bepalingsmethode per 1-7-2019

Per 1 juli 2019 is de Bepalingsmethode Milieuprestatie  Gebouwen en GWW werken gewijzigd. Bijgaand treft u het Amendement SBK-Toetsingsprotocol en het Wijzigingsblad Bepalingsmethode Milieuprestatie aan. Voor vragen kunt u terecht bij...

Lees meer

Nieuwe bepalingsmethode per 1 juli 2019

De nieuwe bepalingsmethode wordt per 1 juli 2019 effectief ingevoerd. Dat betekent dat de milieuprestatie moet worden bepaald met de aangepaste bepalingsmethode inclusief de geherstructureerde Nationale Milieudatabase (versie NMD 3.0). De transitie van de...

Lees meer

Herstructurering Nationale Milieudatabase

Transparante en vergelijkbare milieuprestaties van bouwproducten en gebouwinstallaties is een randvoorwaarde voor de bouwpraktijk om met gelijk speelveld duurzaam bouwen gestalte te geven. Daarmee is het ook een van de uitgangspunten van de Nationale...

Lees meer

Presentatie 16 mei

NMD was aanwezig bij het 4e LCA-congres van SGS Search en SGS INTRON. Harry Nieman gaf een toelichting op de functie en de werking van de NMD. Klik hier om zijn presentatie te zien. Een volledig verslag van het congres is te vinden op de site van SGS...

Lees meer

Atlas, outstanding gebouw van de TU Eindhoven

Voorbeeldprojecten met een hoge milieuprestatie. Het gebouw ‘Atlas’ van de TU Eindhoven heeft de BREEAM-award voor het meest duurzame onderwijsgebouw verkregen. Nadat in 2016 aan Atlas al een Breeam-certificaat voor de ontwerpfase was verleend, mocht in...

Lees meer

Als er vragen zijn…

Als er vragen zijn over de SBK-bepalingsmethode, de Nationale Milieudatabase, het SBK-Toetsingsprotocol,  de erkenningsregeling LCA-deskundige en de validatierichtlijn voor rekeninstrumenten van de milieuprestatie kunt u terecht bij Brigitte Wenning,...

Lees meer

De Nationale Milieudatabase in kort bestek

Wat is de milieuprestatie van een bouwwerk? In welk opzicht en in welke mate is het ene gebouw duurzamer dan een ander gebouw? Om dat te weten te komen is het nodig een milieuprestatieberekening te maken. Het opstellen van een milieuprestatieberekening is...

Lees meer

Nieuwe website Milieudatabase

De website van de Nationale Milieudatabase is vernieuwd. De site ‘milieudatabase.nl’ heeft een nieuw jasje gekregen. ‘Dat hebben we niet alleen gedaan om de site mooier te maken, maar ook omdat we onze boodschap duidelijker naar voren willen brengen’, zegt...

Lees meer

In ontwikkeling: leidraden voor circulair bouwen

Platform CB’23 (Circulair Bouwen 2023) is bezig een antwoord te formuleren op de vraag hoe de bouwnijverheid invulling kan geven aan de circulaire economie. Het platform (een initiatief van Rijkswaterstaat, het Rijksvastgoedbedrijf, NEN en de Bouwcampus)...

Lees meer

DuboCalc 5.1 beschikbaar met nieuwe data uit NMD

Op woensdag 8 mei is DuboCalc 5.1 beschikbaar gekomen, gebruik makend van de NMD versie 2.2 met aanvullingen. Deze release is het resultaat van het traject ‘Harmonisatie DuboCalc – NMD’. Dit proces heeft helaas iets meer tijd heeft gekost dan voorzien,...

Lees meer

Nieuwe huisstijl Nationale Milieudatabase – Maart 2019

De Nationale Milieudatabase krijgt een nieuw gezicht! Binnenkort zullen deze website en onze nieuwsbrieven worden gesierd met een speciaal voor ons ontwikkeld logo en hierop aansluitende huiskleuren, waardoor het merk NMD een geheel eigen, herkenbare...

Lees meer

Release NMD versie 2.3 – Februari 2019

Vanaf heden kunnen MBG berekeningen worden gemaakt met NMD versie 2.3. Vanwege de herstructurering van de database konden met deze release uitsluitend nieuwe producten worden opgenomen. Hieronder treft u een overzicht van de toegevoegde...

Lees meer