Nieuwsarchief

Met DuSpot is hergebruik geen toevalverschijnsel meer

Met DuSpot is hergebruik geen toevalverschijnsel meer

Op 18 november werd DuSpot verkozen tot de Overijsselse ‘Starter met Impact 2022’. De prijs is bedoeld voor startende ondernemers in Oost-Nederland die een betekenisvolle bijdrage leveren aan de verduurzaming van onze wereld. In 2021 startte Mart Mensink een online...

Lees meer
MAGOXX-board is de startupfase voorbij

MAGOXX-board is de startupfase voorbij

Startups kunnen doorgaans een duwtje in de rug goed gebruiken. Om die reden hebben startups een aparte plek gekregen in het Witte-Vlekkenproject. Milieudatabase.nl sprak met Jan Engels, oprichter en directeur van MAGOXX-board. Zijn magnesium-oxide plaat is inmiddels...

Lees meer
Dashboard Duurzaam GWW

Dashboard Duurzaam GWW

Duurzaam GWW is bezig met de ontwikkeling van een KPI-dashboard dat inzicht geeft in de duurzaamheidsprestatie van een GWW-werk. Het ‘Klimaatdashboard Duurzaam GWW’ toont de resultaten van zes KPI’s (Key Performance Indicators): Broeikasgassen MKI Circulariteit...

Lees meer
“Aluminium, het metaal van de toekomst”

“Aluminium, het metaal van de toekomst”

Aluminium heeft een aantal bijzondere eigenschappen. Het is licht, sterk, robuust, makkelijk bewerkbaar en heeft een hoge corrosie weerstand. Dankzij deze eigenschappen kent het metaal vele verschijningsvormen: van tentstok tot tuinbouwkas, van huishoudtrapje tot...

Lees meer
Blog #10 NMD-stelsel in de belangstelling

Blog #10 NMD-stelsel in de belangstelling

  Beste lezer, Als het gaat om duurzaam en circulair bouwen dan zijn er volop ontwikkelingen. Wij merken dat het  NMD-stelsel met de MPG/MKI steeds meer in de belangstelling staat. In dat stelsel speelt de Beleidscommissie Milieuprestatie Nederland (BMNL) een...

Lees meer
Consultatie “witte vlekken” categorie 3 data GWW

Consultatie “witte vlekken” categorie 3 data GWW

De afgelopen 3 jaar heeft een team onder leiding van RWS en Stichting NMD, en in samenspraak met ProRail en Unie van Waterschappen, gewerkt aan de kwaliteitsverbetering van de GWW milieudata. Dit project is destijds gestart met een consultatie van stakeholders, welke...

Lees meer
Uitgelicht, categorie-1 productkaart – Isovlas

Uitgelicht, categorie-1 productkaart – Isovlas

Om de ontwikkeling van categorie 1 productkaarten in de Nationale Milieudatabase te stimuleren, belichten we elke maand een product in deze categorie.  Deze maand bekijken we Isovlas isolatiemateriaal. Omschrijving Vlasisolatie is een biobased product dat duurzaam...

Lees meer
Aanmelding vergoeding voor aluminium bouwproducten

Aanmelding vergoeding voor aluminium bouwproducten

Bij het maken van een MPG-berekening van een bouwwerk wordt de milieudata van alle producten die in het bouwwerk gebruikt worden opgenomen. Op dit moment zijn aluminium bouwproducten nog niet goed vertegenwoordigd in de NMD. Omdat de MPG-eis versneld aangescherpt zal...

Lees meer
FAQ vergoedingsregeling Her te gebruiken producten

FAQ vergoedingsregeling Her te gebruiken producten

Bekijk hier de meest gestelde vragen over de vergoedingsregeling "meer her te gebruiken producten in de NMD". Klik op de plus om een antwoord open te klappen. Heeft u nog een vraag over de vergoedingsregeling voor her te gebruiken producten, de NMD of het MPGstelsel...

Lees meer
Hoogwaardig hergebruik? Geef slopers meer ruimte!

Hoogwaardig hergebruik? Geef slopers meer ruimte!

‘Afval bestaat niet’ is het motto van de circulaire bouweconomie. Hoogwaardig hergebruik van afval- en sloopmateriaal is daarbij een belangrijk streven. Dat klinkt logisch, maar eenvoudig is het niet. Om het circulair slopen onder de knie te krijgen is de sloopbranche...

Lees meer
Vergoedingsregeling Witte Vlekken-Bouwwerkinstallaties

Vergoedingsregeling Witte Vlekken-Bouwwerkinstallaties

Om het aantal categorie 1- en 2 productkaarten in de Nationale Milieudatabase te vergroten zijn we gestart met het project Witte Vlekken. We willen hiermee het aantal vergroten van de productkaarten van productgroepen die nu nog ondervertegenwoordigd zijn. Deze...

Lees meer
In gesprek met de installatiebranche

In gesprek met de installatiebranche

Thomas Wellink (RVO) gaat als ambassadeur van de vergoedingsregeling Witte Vlekken in de NMD in gesprek met verschillende partijen uit de installatiebranche. Vanuit verschillende achtergronden spreken zij over circulariteit, de milieuimpact van de installatiebranche,...

Lees meer
Verplichte documentatie categorie 3 data

Verplichte documentatie categorie 3 data

Voor een structureel consistente database zijn vaste uitgangspunten nodig voor het opstellen van categorie 3 productkaarten. Inconsistenties kunnen in elke processtap ontstaan, waarbij bij het uitvoeren van de LCA dit al kan plaatsvinden. Door vaste uitgangspunten te...

Lees meer
Aanmeldtermijn voor vergoedingsregeling Biobased afgelopen

Aanmeldtermijn voor vergoedingsregeling Biobased afgelopen

De periode om uw product aan te melden voor de vergoedingsregeling voor Biobased producten in de NMD is afgelopen. Aanmelden kon tot 21 september 2022. We hebben veel aanmeldingen binnen gekregen. Deze worden binnen 13 weken (na aanmelding) beoordeeld. Bij goedkeuring...

Lees meer
Blog #9 Het gebruik van het stelsel deel 2

Blog #9 Het gebruik van het stelsel deel 2

Beste lezer,     In een vorige blog schreef ik over het gebruik van het stelsel en probeerde ik aan de hand van een paar voorbeelden uit te leggen hoe het stelsel werkt. Nog even in het kort: het stelsel van de milieuprestatie met de NMD maakt het mogelijk om duurzame...

Lees meer
FAQ vergoedingsregeling Installaties

FAQ vergoedingsregeling Installaties

Bekijk hier de meest gestelde vragen over de vergoedingsregeling "meer Bouwwerkinstallaties in de NMD". Klik op de plus om een antwoord open te klappen. Heeft u nog een vraag over de vergoedingsregeling voor Bouwwerkinstallaties, de NMD of het MPGstelsel die nog niet...

Lees meer
Laat zien dat uw product in de NMD staat

Laat zien dat uw product in de NMD staat

Steeds vaker krijgen we het verzoek van producenten of ze bij de specificaties van hun product of op hun website ons logo mogen plaatsen om te laten zien dat hun product in de NMD opgenomen is. Hiervoor hebben we nu een aantal labels ontworpen. Wilt u ook laten zien...

Lees meer
Nieuw ontwikkelproject voor de NMD viewer

Nieuw ontwikkelproject voor de NMD viewer

Helaas is de viewer van de Nationale Milieudatabase tijdelijk offline. Sinds mei 2021 zijn de productkaarten in de Nationale Milieudatabase in te zien via onze Viewer. Deze applicatie maakt het mogelijk om gegevens van veel productkaarten te bekijken zonder dat je een...

Lees meer
Cellulose-isolatie aanbrengen met matten

Cellulose-isolatie aanbrengen met matten

Het Witte Vlekkenproject Biobased Materialen is van start. Een van de aanmelders voor deelname aan het project is iCell Benelux met een isolatiemat van cellulose. iCell-directeur Wigand Dijkstra licht de aanmelding toe. Als zelfstandig ondernemer startte Wigand...

Lees meer
Nieuwe Nederlandse zonnepanelen

Nieuwe Nederlandse zonnepanelen

In de loop van 2023 wordt de energiemarkt verrijkt met Nederlandse zonnepanelen die naar verwachting een aanzienlijke lagere milieu-impact zullen hebben dan de tot nu toe gangbare zonnepanelen. De Eindhovense startup Solarge is momenteel drukdoende het productieproces...

Lees meer
Buitenlandse LCA’s in NMD

Buitenlandse LCA’s in NMD

Bouwproducten met een LCA-rapport conform de EN15804 kunnen in de Nationale Milieudatabase (NMD) worden opgenomen. Maar de LCA is op zich niet toereikend om het bouwproduct tot een NMD-productkaart te verheffen. De LCA vormt de input voor een opnameproces dat...

Lees meer
Hoe circulair is kalkzandsteen?

Hoe circulair is kalkzandsteen?

Kalkzandsteen behoort tot de belangrijkste producten in de Nederlandse bouw. De meeste woningen worden gebouwd met kalkzandsteen en qua volume neemt het product een groot deel van de totale materiaalstroom van de woning voor zijn rekening. Qua milieu-impact heeft het...

Lees meer
Integrale beoordeling van milieu- en energieprestatie

Integrale beoordeling van milieu- en energieprestatie

Stichting NMD is in juli een project gestart om een integrale berekening van de milieueffecten van energiegebruik én materiaalgebruik in bouwwerken mogelijk te maken. Hierdoor kan al in de ontwerpfase met een integrale beoordeling worden geoptimaliseerd in...

Lees meer
191 zonnepanelen op Paleis Noordeinde

191 zonnepanelen op Paleis Noordeinde

Op de daken van werkpaleis Paleis Noordeinde komen 191 zonnepanelen. Het Rijksvastgoedbedrijf heeft vastgesteld dat op dit rijksmonument veilig zonnepanelen kunnen worden geplaatst. Dat is bijzonder nieuws, omdat premier Rutte in 2020 meldde dat Paleis Noordeinde...

Lees meer
FAQ webinar Biobased

FAQ webinar Biobased

Tijdens het webinar 'meer Biobased producten in de NMD' zijn er veel vragen gesteld. Een heleboel vragen hebben we tijdens het webinar kunnen beantwoorden. De vragen die toen niet aan bod zijn gekomen hebben we hieronder beantwoord. Klik op de plus om een antwoord...

Lees meer
Groene Afspraak over duurzame kleiwinning

Groene Afspraak over duurzame kleiwinning

Vijf natuur- en milieuorganisaties en vier partijen uit het bedrijfsleven hebben een overeenkomst ondertekend over duurzame kleiwinning en natuurontwikkeling langs de rivieren. Het streven is om op basis van de methode ‘reliëfvolgende kleiwinning met natuurinrichting’...

Lees meer
Verslag webinar Biobased Bouwmaterialen in de NMD

Verslag webinar Biobased Bouwmaterialen in de NMD

Op 22 juni is het ‘Witte Vlekkenproject Biobased Bouwmaterialen’ van start gegaan. De naam ‘Witte Vlekkenproject’ komt voort uit de wens en de noodzaak om de Nationale Milieudatabase (NMD) te vullen met productkaarten van bouwproducten die door de producent of de...

Lees meer
Aanmelding vergoeding voor Biobased

Aanmelding vergoeding voor Biobased

Bij het maken van een MPG-berekening van een bouwwerk wordt de milieudata van alle producten die in het bouwwerk gebruikt worden opgenomen. Op dit moment zijn biobased producten nog niet goed vertegenwoordigd in de NMD waardoor algemene data (categorie 3) moet worden...

Lees meer
Blog #8 Belangrijk versus urgent

Blog #8 Belangrijk versus urgent

Moet het MPG-stelsel naast milieu meer aandacht geven aan klimaat? De Amerikaanse president Eisenhower was van mening dat hij maar twee soorten problemen had: urgente en belangrijke. Volgens Eisenhower waren urgente problemen nooit belangrijk en de belangrijke...

Lees meer
Webinar: Meer biobased producten in de NMD

Webinar: Meer biobased producten in de NMD

Webinar voor biobased Op woendsdag 22 juni geven we van 13.00 – 15.00 een webinar waarin we informatie geven over de vergoeding voor de uitbreiding van productkaarten van biobased producten in de Nationale Milieudatabase. Tijdens deze webinar vertellen we u over de...

Lees meer
Begripsbepaling voor hernieuwbaarheid en biobased

Begripsbepaling voor hernieuwbaarheid en biobased

Het begrip ‘hernieuwbaar bouwproduct’, waaronder ook het begrip ‘biobased’ valt komt in vele beleidsdocumenten aan de orde. In zijn algemeenheid heeft eenieder een globaal beeld van wat hieronder wordt verstaan. Om een goede focus in de beleidsrealisatie en...

Lees meer
Een monument is niet duurzaam omdat het oud is

Een monument is niet duurzaam omdat het oud is

“Eigenaren van monumenten zeggen vaak: ik behoud een oud pand dus ik ben duurzaam bezig. Maar dat is absoluut niet voldoende. Een monument is niet duurzaam omdat het oud is. Duurzame monumentenzorg gaat veel verder en er is veel mogelijk”. Dat zegt Robert Tersmette...

Lees meer
Functionele beschrijvingen per 25 mei 2022 herzien

Functionele beschrijvingen per 25 mei 2022 herzien

De datastructuur van de NMD is gebaseerd op de functies die een bouwwerk moet leveren. Op basis van verzoeken vanuit de markt kunnen deze worden aangepast, zodat alle bouwproducten een goede plek in de database kunnen krijgen. Per 25 mei 2022 is er een herziene versie...

Lees meer
Update verwerkingsscenario’s mei 2022

Update verwerkingsscenario’s mei 2022

Een overzicht met forfaitaire waarden voor de verwerkingsscenario’s van bouwproducten staat op de NMD-website gepubliceerd. Op basis van de actuele bouwpraktijk wordt dit overzicht geüpdatet. Vanaf 25 mei 2022 is er een nieuwe versie beschikbaar, die per direct van...

Lees meer
Release PCR Asfalt 2.0

Release PCR Asfalt 2.0

De PCR-NL (PCR Asfalt 2.0) is ontwikkeld in opdracht van het Asfalt Impuls project ‘Aantoonbaar Duurzaam Asfalt’ Deze specifieke regelregels zijn een aanvulling op de generieke rekenregels die voorgeschreven worden door de Bepalingsmethode - Nationale Milieudatabase....

Lees meer
Witte Vlekkenproject Installaties van start

Witte Vlekkenproject Installaties van start

Vergoedingsregeling ontwikkeling LCA’s installaties Fabrikanten en leveranciers van bouwwerkinstallaties die hun producten in de Nationale Milieudatabase (NMD) willen opnemen, komen in aanmerking voor een vergoeding van € 2.500,- voor de ontwikkeling van een...

Lees meer
Aanmelding vergoeding voor de Installatiebranche

Aanmelding vergoeding voor de Installatiebranche

Bij het maken van een MPG-berekening van een bouwwerk wordt de milieudata van alle producten die in het bouwwerk gebruikt worden opgenomen. Op dit moment is de Installatiebranche nog niet goed vertegenwoordigd in de NMD waardoor algemene data moet worden gebruikt om...

Lees meer
Actualisatie en uitbreiding GWW-kaarten

Actualisatie en uitbreiding GWW-kaarten

In de afgelopen maanden hebben honderden categorie 3 GWW-productkaarten een review ondergaan. Het resultaat levert niet alleen een actualisatie op van de MKI-berekening van de GWW-kaarten, maar ook een kwaliteitsverbetering en een uitbreiding van de NMD-database. De...

Lees meer
Puin en gruis van Utrechtse Domtoren worden ‘Domstenen’

Puin en gruis van Utrechtse Domtoren worden ‘Domstenen’

Brokkenmákers en New Horizon lanceren een circulaire baksteen gemaakt van puin afkomstig van de Utrechtse Domtoren. De stenen worden vervaardigd en toegepast in duurzame bouwprojecten in Utrecht. Zo wordt het restmateriaal van een historisch monument gebruikt voor...

Lees meer
MKI van de bouw blijft stijgen bij business-as-usual

MKI van de bouw blijft stijgen bij business-as-usual

Het Economisch Instituut voor de Bouw en de Amsterdamse consultant Metabolic hebben vorig maand hun monitor van de stand van zaken van circulariteit in de bouw gepubliceerd onder de titel ‘Materiaalstromen in de bouw en infra’. Het rapport geeft inzicht in de...

Lees meer
NMD stelt lespakket Milieuprestatie gratis beschikbaar

NMD stelt lespakket Milieuprestatie gratis beschikbaar

Stichting Nationale Milieudatabase heeft een lespakket over milieuprestatie ontwikkeld voor de opleiding Civiele Techniek. Het lespakket biedt uitleg over het stelsel van milieuprestatie en geeft inzicht in de betekenis ervan voor GWW-sector op de weg naar een...

Lees meer
Installatiebranche versnelt naar een circulaire economie

Installatiebranche versnelt naar een circulaire economie

Productkaarten van installaties zijn in de Nationale Milieudatabase ondervertegenwoordigd. Met het Witte Vlekkenproject wil Stichting NMD de leveranciers en fabrikanten van installaties stimuleren om minstens 100 categorie 1 of 2 productkaarten te ontwikkelen in...

Lees meer
Engelse vertaling website NMD

Engelse vertaling website NMD

De informatie over de Nationale Milieudatabase is vanaf nu ook in het Engels beschikbaar. Omdat de bouwwereld zich niet beperkt tot Nederland hebben wij onze website laten vertalen naar het Engels. De informatie over de database, de Bepalingsmethode en de...

Lees meer
De opkomst van de circulaire keuken

De opkomst van de circulaire keuken

Jaarlijks worden 1,5 miljoen keukenkastjes vervangen door nieuwe. Gezien de grote vraag naar woningen zal het aantal keukenkasten die de woning worden ingebracht en later weer eruit worden gehaald, eerder toe- dan afnemen. Tot nu toe verdwijnen de oude kastjes voor...

Lees meer
Blog #7 Gluren bij de buren

Blog #7 Gluren bij de buren

Wat kunnen opdrachtgevers in de woningbouw leren van de GWW? Minister de Jonge heeft zijn Nationale Woon- en Bouwagenda naar de Kamer gestuurd. ‘Wonen is een grondrecht’ zegt hij in een toelichting. ‘Een grondrecht dat voor steeds meer mensen onbereikbaar is...

Lees meer
Corporaties aan de slag met circulariteit

Corporaties aan de slag met circulariteit

“Je moet gewoon de durf hebben om het te doen.” Nederland telt meer dan 8 miljoen woningen, waarvan 2,3 miljoen huurwoningen. De huurwoningen worden door ruim 300 woningcorporaties beheerd. Qua aantal woningen zijn de corporaties derhalve een belangrijke factor in de...

Lees meer
Categorie 1 productkaarten in de NMD

Categorie 1 productkaarten in de NMD

De Nederlandse overheid werkt actief aan het stimuleren van duurzaamheid in de bouw. De invulling van duurzaam bouwen wordt sterk beïnvloed door het klimaatbeleid. Nederland heeft zich verbonden aan verschillende internationale afspraken. Daarnaast wordt duurzaamheid...

Lees meer
Openbare consulatie leidraden Platform CB’23

Openbare consulatie leidraden Platform CB’23

Platform CB’23 wil op 30 juni de definitieve versies van de leidraden ‘Toekomstig Hergebruik 1.0’, ‘Paspoorten voor de bouw 3.0’ en ‘Meten van circulariteit 3.0’ publiceren. De concepten van deze leidraden (80% versies) zijn via de website van Platform CB’23 te...

Lees meer
Blog #6: Je ziet het pas als je het door hebt!

Blog #6: Je ziet het pas als je het door hebt!

Wanneer gaan toeleveranciers hun producten onderbrengen in de NMD? VNO-NCW vindt het beleid voor klimaat en milieu onduidelijk en is bezorgd dat rechtszaken het ondernemingsklimaat ondermijnen. In het FD van 14 februari geeft de werkgeverskoepel aan dat onzekerheid...

Lees meer
Second opinion categorie 1 en 2 productkaarten

Second opinion categorie 1 en 2 productkaarten

Alle categorie 1 en 2 productkaarten in de Nationale Milieudatabase hebben een reviewproces doorlopen, waarbij een door Stichting NMD erkende LCA-deskundige toetst of de milieudata en het bijbehorende LCA-dossier is opgesteld volgens de Bepalingsmethode...

Lees meer
Update lijst van erkende LCA-deskundigen februari 2022

Update lijst van erkende LCA-deskundigen februari 2022

Alle data opgenomen in de NMD moeten beoordeeld worden op basis van het NMD-Toetsingsprotocol. Deze toetsing dient uitgevoerd te worden door een toetser die voorkomt op de lijst van erkende LCA-deskundigen. Deze lijst is per 1 februari 2022 uitgebreid met nieuwe...

Lees meer
Update verwerkingsscenario’s februari 2022

Update verwerkingsscenario’s februari 2022

Een overzicht met forfaitaire waarden voor de verwerkingsscenario’s van bouwproducten staat op de NMD-website gepubliceerd. Op basis van de actuele bouwpraktijk wordt dit overzicht geüpdatet. Vanaf 1 februari 2022 is er een nieuwe versie beschikbaar, die per direct...

Lees meer
Functionele beschrijvingen per 1 februari 2022 herzien

Functionele beschrijvingen per 1 februari 2022 herzien

De datastructuur van de NMD is gebaseerd op de functies die een bouwwerk moet leveren. Op basis van verzoeken vanuit de markt kunnen deze worden aangepast, zodat alle bouwproducten een goede plek in de database kunnen krijgen. Per 1 februari 2022 is er een herziene...

Lees meer
Biobased in de NMD

Biobased in de NMD

Het aantal biobased bouwproducten in de NMD is beperkt, met name als de bouwproducten van hout buiten beschouwing worden gelaten. In totaal kunnen slechts 61 productkaarten worden gecategoriseerd als biobased-geen-houtproduct. Hiervan vallen slechts 16 kaarten onder...

Lees meer
Vergoedingsregeling voor het invullen van de witte vlekken

Vergoedingsregeling voor het invullen van de witte vlekken

“Minstens 10.000 productkaarten, dat is het streefgetal waar we voor gaan.”, meldt Jan Willem Groot, directeur van Stichting NMD. “De NMD bevat nu zo’n 3000 productkaarten en dat moet minstens verdrievoudigd worden. Een goed gevulde database is niet allen van belang...

Lees meer
Milieulijst 2022 gepubliceerd

Milieulijst 2022 gepubliceerd

  De Rijksdienst voor Ondernemers heeft eind december de Milieulijst 2022 gepubliceerd. Om investeringen in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen stimuleren heeft de overheid de Milieulijst opgesteld. Op deze lijst staan de bedrijfsmiddelen waarmee aanspraak kan worden...

Lees meer
Informatiebijeenkomst voor de Installatiebranche

Informatiebijeenkomst voor de Installatiebranche

Informatiemiddag over de vergoeding voor uitbreiding van productkaarten bouwwerkinstallaties in de Nationale Milieudatabase Op woensdagmiddag 18 mei organiseren FME, Techniek Nederland en Stichting Nationale Milieudatabase een informatiemiddag over de vergoeding voor...

Lees meer
Booster voor biobased bouwen

Booster voor biobased bouwen

Biobased bouwen kan een flinke steun in de rug gebruiken. Daarom heeft de Topsector Agri & Food in zijn Kennis- en Innovatieagenda opgenomen om LCA’s te ontwikkelen van minstens 14 biobased bouwproducten.Het gaat om producten van hernieuwbare, geteelde materialen...

Lees meer
Blog #4: Panta rhei, alles komt terug

Blog #4: Panta rhei, alles komt terug

‘Alles stroomt’, zei de Griekse filosoof Heraclitus zo’n 2500 jaar geleden. Daarmee wilde hij zeggen dat alles voorbijgaat, dat je niet twee keer in dezelfde rivier kan stappen. Aan het einde van het jaar mag ik dit tegeltje van wijsheid graag even overeind zetten....

Lees meer
Transitieteam CBE publiceert Uitvoeringsprogramma 2021 -2023

Transitieteam CBE publiceert Uitvoeringsprogramma 2021 -2023

Bouwen zonder negatieve invloed op mens en omgeving, zonder gebruik te maken van ‘eindige’ grondstoffen, zonder uitstoot van CO2 of andere schadelijke stoffen en met hoogwaardig hergebruik van alle producten en materialen. Dat is in een notendop de grote ambitie voor...

Lees meer
Blog #3: Bouwen aan het fundament

Blog #3: Bouwen aan het fundament

Klokslag 14.00 uur begonnen we met het symposium “Milieuprestatie met de NMD, het fundament voor een duurzame bouw”. Toen ik na afloop het chat-verslag las, was ik verbaasd over de opmerkingen van de online-toehoorders bij de start van de livestream. We zouden te laat...

Lees meer
Het invoeren van element-overstijgende producten in de NMD

Het invoeren van element-overstijgende producten in de NMD

Bouwbedrijven innoveren en brengen steeds vaker nieuwe productcombinaties en totaalconcepten op de markt. Stichting NMD wil ook van deze innovatieve bouwproducten de milieu-informatie inzichtelijk maken en werkt daarom een plan uit om de invoer hiervan te...

Lees meer
Als ik kan, koop ik biobased

Als ik kan, koop ik biobased

Biobased bouwen staat volop in de belangstelling en heeft enthousiaste aanhangers. Dat bleek ook tijdens de bijeenkomst ‘Als ik kan, koop ik biobased’, georganiseerd door Biosintrum, Oldenboom en Pianoo. De bijeenkomst richtte zich op architecten, aannemers, inkopers...

Lees meer
PCR Cement ter publicatie consultatie gebracht

PCR Cement ter publicatie consultatie gebracht

SGS INTRON heeft in opdracht van het Betonhuis en onder begeleiding van een deskundige klankbordgroep een PCR document opgesteld voor LCA’s van cement. Het doel hiervan is om zeker te stellen dat LCA-opstellers dezelfde keuzes maken en dat er verschillen tussen LCA’s...

Lees meer
Sprekers en panelleden op het NMD-symposium – 16 november

Sprekers en panelleden op het NMD-symposium – 16 november

De presentaties van de sprekers zijn te bekijken. Afgelopen dinsdag 16 november 2021 hebben we op ons jaarlijks symposium laten zien dat het NMD-stelsel een krachtig fundament kan zijn voor een duurzame bouw. Het biedt beleidsmakers de mogelijkheid om concrete...

Lees meer
Nieuwe objecten in de Objectenbibliotheek

Nieuwe objecten in de Objectenbibliotheek

Eerder dit jaar is de DuboCalc Objectenbibliotheek gelanceerd, waarmee gebruikers veel voorkomende objecten in de GWW-sector kunnen importeren in hun project. Nu zijn daar nieuwe objecten toegevoegd: fiets- en voetgangersbruggen in verschillende uitvoeringen.In...

Lees meer
Blog #2: Gebruik van het stelsel deel 1

Blog #2: Gebruik van het stelsel deel 1

Beste lezer, Als iemand in mijn familie- en vriendenkring aan mij vraagt wat voor werk ik nu eigenlijk doe, vertel ik dat ik mij bezig houd met duurzaamheid in de bouw. Je hoeft maar even de termen ‘CO2’ en ‘stikstof’ te laten vallen en je hebt de aandacht van de...

Lees meer
Conceptuele bouw en industriële productie

Conceptuele bouw en industriële productie

Nederland staat voor de grote opgave om in de komende jaren het hoge woningtekort in te lopen. Dit vraagt om een bouwproductie van 90.000 tot 100.000 woningen per jaar. Tegelijkertijd zijn er grote duurzaamheidsopgaven, waaronder het reduceren van de CO2-uitstoot, de...

Lees meer
Nationale Bruggenbank

Nationale Bruggenbank

Op initiatief van de gemeente Amsterdam, gemeente Rotterdam, Rijkswaterstaat en de Bruggenstichting is dit jaar de Nationale Bruggenbank gelanceerd. De Nationale Bruggenbank is eigenlijk een soort Marktplaats voor tweedehands bruggen. Het biedt een podium voor vraag...

Lees meer
Nieuw wijzigingsblad over PCR-NL en flexibele eenheden

Nieuw wijzigingsblad over PCR-NL en flexibele eenheden

Op 1 oktober 2021 is er een nieuw wijzigingsblad bij de Bepalingsmethode Milieuprestatie Bouwwerken versie 1.0 gepubliceerd. Dit is het derde wijzigingsblad bij deze versie van de Bepalingsmethode. In tegenstelling tot eerdere wijzigingsbladen omvat amendement 3 geen...

Lees meer
Save the date! 16 november jaarlijks symposium NMD

Save the date! 16 november jaarlijks symposium NMD

16 november is het zover! We houden dan in de middag ons jaarlijkse symposium. Het zal hoogstwaarschijnlijk in een hybride vorm plaatsvinden. Lees hier meer informatie over de onderwerpen die aan bod komen en welke sprekers we mogen verwelkomen.  Wilt u zeker zijn dat...

Lees meer
Blog #1: Een enerverende start

Blog #1: Een enerverende start

Beste lezer, Het was mijn eerste vakantie als directeur van Stichting Nationale Milieudatabase. Eerlijk gezegd, de vakantie was een welkome afwisseling. Vanaf 1 januari, mijn eerste werkdag, mocht ik gelijk in het diepe zwemmen en dan wel in een wat woelige zee. De...

Lees meer
Nieuwe release NMD-viewer in aantocht

Nieuwe release NMD-viewer in aantocht

Sinds een paar maanden staat de viewer live waarmee je de data van de Nationale Milieudatabase kan inzien. De eerste reacties waren positief! Ondertussen werken we  door aan de verdere ontwikkeling.Eerder deze week is de viewer van de Nationale Milieudatabase met een...

Lees meer
Meer internationale bekendheid voor het MPG-stelsel

Meer internationale bekendheid voor het MPG-stelsel

De EU heeft een reeks verordeningen en acties ingevoerd om de emissies vanaf de vroege levenscyclusfasen aan te pakken. De EU draagt dit systeem van wet- en regelgeving graag uit in internationale context. Wij dragen hier een steentje aan bij als spreker tijdens de...

Lees meer
An introduction to the NMD

An introduction to the NMD

Determining the environmental performance of buildings and infrastructure projects – An introduction to the Dutch systemA. The Assesment Method In The Netherlands, the environmental performance is calculated according to the procedures described in the Assesment...

Lees meer
Nieuwe verwerkingsscenario’s gepubliceerd

Nieuwe verwerkingsscenario’s gepubliceerd

Een overzicht met forfaitaire waarden voor de verwerkingsscenario’s van bouwproducten staat op de NMD-website gepubliceerd. Op basis van de actuele bouwpraktijk wordt dit overzicht geüpdatet. Vanaf vandaag is er een nieuwe versie beschikbaar, die per direct van...

Lees meer
Update Ecoinvent 3.6

Update Ecoinvent 3.6

Vanaf 1 juli 2021 is het verplicht om categorie 1 en 2 data aan te leveren op basis van Ecoinvent 3.6. LCA-dossiers op basis van Ecoinvent versie 3.5 worden niet meer geaccepteerd.Dit is in lijn met het tweede amendement bij de Bepalingsmethode Milieuprestatie...

Lees meer
1 juli 2021 gaat de MPG van 1,0 naar 0,8

1 juli 2021 gaat de MPG van 1,0 naar 0,8

1 juli 2021 treedt een wijziging van het Bouwbesluit 2012 in werking: de aanscherping van de Milieuprestatie voor gebouwen (MPG). Dat is goed nieuws: hierdoor moeten bouwers meer circulair en milieuvriendelijker gaan bouwen. Stichting NMD juicht deze aanscherping...

Lees meer
Mijlpaal in samenwerking!

Mijlpaal in samenwerking!

Stichting NMD, Cirkelstad en het Global Sustainable Enterprise System (GSES) hebben indicatoren, bepalingsmethoden en toetsing voor prestatieverklaringen bouwproducten en bouwwerkinstallaties geharmoniseerd.Bij het meten van circulariteit in de bouw, streeft de...

Lees meer
LCA’s voor GWW

LCA’s voor GWW

LCA-rapportages voor GWW productkaarten (categorie 3) in de NMD Hoe wordt een LCA opgesteld? Sinds vorig jaar worden alle nieuwe categorie 3 productkaarten voor de GWW-sector geleverd met een rapport waarin de LCA van het product is opgenomen. Foto: railpro.online Een...

Lees meer
Milieuprestatie bij renovatie en transformatie

Milieuprestatie bij renovatie en transformatie

Nederland moet verduurzamen en dat betekent dat er een grote verduurzamingsopgave voor de bestaande bouw in het verschiet ligt. Het is wel zo logisch dat hierbij ook naar de milieubelasting als gevolg van het gebruik van materialen wordt gekeken. Om deze te meten is...

Lees meer
Duurzaam herinrichten van de openbare ruimte met de MKI

Duurzaam herinrichten van de openbare ruimte met de MKI

Voorbeeldprojecten met een zeer goede milieuprestatie De gemeente Oss gebruikte een proefproject om te leren hoe de openbare ruimte duurzaam kan worden ingericht. Het Project Bernhardlaan ging over duurzaam inkopen met MKI-waarden. De opgedane kennis en ervaringen...

Lees meer
Objectenbibliotheek in DuboCalc

Objectenbibliotheek in DuboCalc

Op 13 mei is in DuboCalc 6.0 is de Objectenbibliotheek gelanceerd. In vorige versies van DuboCalc waren deze niet eerder beschikbaar. RHDHV en Witteveen+Bos hebben, in opdracht van Rijkswaterstaat, 28 objecten uitgewerkt, die veel voorkomen in...

Lees meer
Gevelbranche start een collectief retoursysteem

Gevelbranche start een collectief retoursysteem

Vijf gevelbranches hebben de handen ineen geslagen om de gevel tot een circulair product te maken. Met een gezamenlijk actieplan willen zij de ‘circulaire geveleconomie’ realiseren. Het opzetten en inrichten van een collectief retoursysteem voor gevelproducten is de...

Lees meer
Het Energiehotel deel 2, duurzaamheid als uitgangspunt

Het Energiehotel deel 2, duurzaamheid als uitgangspunt

Voorbeeldprojecten met een zeer goede milieuprestatie Hoe maak je een duurzaam gebouw? Milieudatabase.nl zet gebouwen met een zeer goede milieuprestatie in the picture. Milieudatabase.nl schreef al eerder over het Energiehotel aan de A12 bij Ede dat zijn naam dankt...

Lees meer
Biobased Bedrijvengids

Biobased Bedrijvengids

Holland Houtland heeft een eerste editie van de Biobased Bedrijvengids gepubliceerd. De gids is voor en door 70 bedrijven in de biobased bouw gemaakt en is gevuld met productinformatie over bouwen met oneindige plantaardige grondstoffen en materialen, zoals hout,...

Lees meer
Energiehotel met een milieuprestatie lager dan 0,5

Energiehotel met een milieuprestatie lager dan 0,5

Voorbeeldprojecten met een zeer goede milieuprestatie Langs de A12 bij Ede bouwt de Noordereng Groep het “EnergieHotel”. Zoals de naam al suggereert wekt het hotel zijn eigen energie op. De energie wordt voor een belangrijk deel geleverd door zonnepanelen die aan de...

Lees meer
Circulariteit tot in detail

Circulariteit tot in detail

dr. ir. Noortje Alders, senior technisch specialist kennisinstituut ISSO  Losmaakbaarheid is een belangrijke methode om de bouw circulair te maken. ISSO ontwikkelt een methode om de losmaakbaarheid in de Standaard Referentiedetails inzichtelijk te maken.De Standaard...

Lees meer
Terugblik met Harm van den Oever

Terugblik met Harm van den Oever

De Nationale Milieudatabase (NMD) werd jarenlang beheerd door Stichting Bouwkwaliteit (SBK). Nu een deel van het takenpakket van SBK aan de Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw is overgedragen, is SBK omgevormd tot stichting NMD en heeft de NMD een nieuwe...

Lees meer
Cementloze brug in Wageningen

Cementloze brug in Wageningen

Wageningen is weer een stapje verder op de weg naar de circulaire economie. Op de fietsroute tussen het Wageningse stadscentrum en de Wageningse universiteit is een circulaire fietsbrug geplaatst met als belangrijkste kenmerken een lage CO2-uitstoot, gebruik van...

Lees meer
Antwoord op Kamervragen van Van Eijs en Van der Lee

Antwoord op Kamervragen van Van Eijs en Van der Lee

Leden van de Tweede Kamer Van Eijs en Van der Lee hebben vragen gesteld aan de Minister van BZK over de machtsstrijd bij de 'nieuwe' Milieudatabase en het bericht 'Bouwen met hout? Dat is niet duurzaam, zegt de norm' Antwoord op vragen van het lid Van Eijs over de...

Lees meer
Terugblik met Harry Nieman

Terugblik met Harry Nieman

Het begon officieel in 2010 met de ondertekening van de “Samenwerkingsovereenkomst over de inbreng van de bepalingsmethode materiaalgebonden milieuprestatie van gebouwen en GWW-werken, inclusief de daaraan verbonden milieudatabases" door enerzijds...

Lees meer
Antwoord op Kamervragen over milieuprestatie

Antwoord op Kamervragen over milieuprestatie

Het Tweede Kamerlid mevrouw van Eijs heeft vragen gesteld aan de Minister van BZK over het bericht: “Bouwers in opstand tegen norm duurzaam bouwen”. De Minister geeft aan dat de huidige rekenmethode de Europese norm volgt. In totaal worden 19 milieueffecten beschouwd...

Lees meer
Interview met het nieuwe bestuur en de nieuwe directeur

Interview met het nieuwe bestuur en de nieuwe directeur

Per 1 januari van dit jaar wordt de NMD geleid door een nieuw bestuur en een nieuwe directeur. Jan-Willem Groot volgt Harry Nieman op in de functie van directeur van de NMD. De taak van de bestuurder Harm van den Oever is overgenomen door een uit drie...

Lees meer
Opname MRPI-EPD in NMD wordt gestroomlijnd

Opname MRPI-EPD in NMD wordt gestroomlijnd

Stichting MRPI en Stichting Nationale Milieudatabase werken aan een verbetering van het opnameproces van MRPI-EPD-certificaten in de Nationale Milieudatabase (NMD). MRPI staat voor Milieu Relevante Product Informatie en biedt getoetste informatie over de...

Lees meer
Nieuw wijzigingsblad over gebouwlevensduur en Ecoinvent

Nieuw wijzigingsblad over gebouwlevensduur en Ecoinvent

Op 1 februari a.s. wordt er een nieuw wijzigingsblad bij de Bepalingsmethode Milieuprestatie Bouwwerken versie 1.0 gepubliceerd. Het wijzigingsblad is het tweede amendement bij de Bepalingsmethode en omvat belangrijke veranderingen als de bepaling van de...

Lees meer
Viewer voor de Nationale Milieudatabase

Viewer voor de Nationale Milieudatabase

Nog even en het is zover. Als alles volgens planning loopt, komt in april 2021 de viewer van de Nationale Milieudatabase (NMD) beschikbaar. Dit betekent dat je straks gegevens van veel productkaarten kan inzien zonder dat je daar speciale programma’s...

Lees meer
LCA’s invoeren met versie 6.0 van DuboCalc

LCA’s invoeren met versie 6.0 van DuboCalc

Zoals de MPG-rekeninstrumenten de milieuprestatie van een gebouw berekenen, zo berekent DuboCalc de milieuprestatie van GWW-werken. DuboCalc berekent echter niet de MPG, maar de MKI-waarde van een werk. Het is een softwaretool waarmee de milieukosten van...

Lees meer
Opcirkelen in de bouw

Opcirkelen in de bouw

aanbesteden op basis van visie en strategie Dit najaar publiceerde Cirkelstad het rapport “Opcirkelen in de bouw”. Het rapport, dat in het kader van de Nationale Wetenschapsagenda door samenwerking en kennisdeling van negentien bedrijven en instituten tot...

Lees meer
Lectoraat Biobased Bouwen

Lectoraat Biobased Bouwen

Onderzoek en studie naar de toepassing van biobased bouwmaterialen Eerste fiets- en voetgangersbrug van biobased-composiet ter wereld, geplaatst over de Dommel op de campus van de TU Eindhoven. Foto: Willem Böttger. Het lectoraat Biobased Bouwen van het Center of...

Lees meer
Welke versie van de Bepalingsmethode geldt waarvoor?

Welke versie van de Bepalingsmethode geldt waarvoor?

De Bepalingsmethode wordt zowel publiek- als privaatrechtelijk gebruikt. Publiekrechtelijk wil zeggen dat ernaar wordt verwezen in de wet- en regelgeving, in dit geval het Bouwbesluit 2012 en de Regeling Bouwbesluit 2012. Deze wettelijke verwijzing heeft...

Lees meer
Realtime MPG berekenen met BIM

Realtime MPG berekenen met BIM

Aan de lijst van gevalideerde rekeninstrumenten is sinds kort de ‘MPG-toetshulp’ toegevoegd. Het bijzondere van deze applicatie is dat de MPG-berekening automatisch uit het onderliggende BIM-model wordt gegenereerd. Met een aan Revit gekoppelde add-in kan...

Lees meer
Op zoek naar Circulair Heroes

Op zoek naar Circulair Heroes

In de week van 1 t/m 6 februari wordt de week van de circulaire economie georganiseerd. Tijdens deze week laten bedrijven, organisaties en overheidsinstellingen zien hoe zij circulair werken. Ook worden in deze week voor de vierde keer de Circulair Awards...

Lees meer
Terugblik jaarsymposium ‘Op weg naar 2023’

Terugblik jaarsymposium ‘Op weg naar 2023’

NMD-symposium Op weg naar 2023 “We zijn al sinds de jaren ’90 bezig met het maken van lijstjes om de bouw duurzamer te maken. Na dertig jaar is het nu de hoogste tijd om wezenlijke stappen te maken en de bouw echt duurzamer te maken!” Dit standpunt verkondigde...

Lees meer
Inkopen met de milieuprestatie gebouwen (MPG)

Inkopen met de milieuprestatie gebouwen (MPG)

De milieuprestatie gebouwen (MPG) als gunningscriterium in aanbestedingen Opdrachtgevers willen steeds vaker de nieuwbouw of renovatie van B&U-projecten duurzaam inkopen c.q. aanbesteden. Dit kunnen zij doen door naast prijs- en kwaliteitscriteria, ook...

Lees meer
Sprekers op het NMD symposium Op weg naar 2023

Sprekers op het NMD symposium Op weg naar 2023

Medio 2023 zal de tweede etappe van de Transitieagenda Circulaire Bouweconomie van start gaan. Bouwbreed zijn een groot aantal partijen en organisaties momenteel bezig met het opstellen van circulaire concepten en oefenen zij in praktijksituaties. Wij zijn benieuwd...

Lees meer
CO2 opname in bouwmaterialen

CO2 opname in bouwmaterialen

Wordt tijdelijk opgeslagen CO₂ meegenomen in de Bepalingsmethode Milieuprestatie? En zo ja, op welke wijze? En wat is het effect ervan op de berekening?[Om het artikel over CO₂ in bouwmaterialen duidelijker te maken, hebben we deze tekst op 16 november 2020 aangepast]...

Lees meer
Klaar voor de start: NMD symposium ‘Op weg naar 2023’

Klaar voor de start: NMD symposium ‘Op weg naar 2023’

Medio 2023 valt het startschot voor de tweede etappe van de Transitieagenda Circulaire Bouweconomie. Velen zetten er nu flink de vaart in op weg naar de eindstreep van de eerste etappe. Van ontwikkelaar tot gebruiker, van fabrikant tot sloper, van grondwerker tot...

Lees meer
IT-architect Rients Dijkstra over de NMD 3.0

IT-architect Rients Dijkstra over de NMD 3.0

Al enige tijd is de Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en GWW-werken 3.0 verwerkt in de Nationale Milieudatabase versie 3.0 en uitgeleverd aan de rekeninstrumenthouders. Rients Dijkstra, IT-architect en programmeur van de NMD, is een van de mensen die deze...

Lees meer
Nieuw wijzigingsblad over hergebruik

Nieuw wijzigingsblad over hergebruik

In april van dit jaar is er een notitie openbaar gemaakt met daarin een voorstel voor methodische regels over hoe om te gaan met hergebruik van producten, die worden opgenomen in de Nationale Milieudatabase (NMD). Deze is na een daaropvolgende...

Lees meer
De NMD en circulariteit

De NMD en circulariteit

De NMD en rekenen aan een circulair bouwwerk Om met een gelijk speelveld circulair bouwen gestalte te geven, zijn transparante en vergelijkbare circulaire prestaties van bouwproducten en bouwinstallaties nodig. Daarin spelen de Bepalingsmethode Milieuprestatie...

Lees meer
Symposium NMD – Op weg naar 2023 – 29 oktober 2020

Symposium NMD – Op weg naar 2023 – 29 oktober 2020

Op weg naar 2023 Net als vorig jaar vindt op 29 oktober (van 14.00 tot 17.00) het symposium van de Nationale Milieudatabase plaats. Anders dan vorig jaar wordt het symposium in online-vorm gehouden. Vanaf uw zelf gekozen locatie krijgt u informatie over alle...

Lees meer
Milieuprestatie en de circulaire bouweconomie

Milieuprestatie en de circulaire bouweconomie

Minister Ollongren wil meer circulariteit in de Bepalingsmethode Milieuprestatie inbrengen. Wat betekent dat voor de Bepalingsmethode Milieuprestatie en de Nationale Milieudatabase? Harry Nieman (rechts op de foto), directeur van de Stichting Nationale Milieudatabase...

Lees meer
Kwaliteitsverbetering categorie 3 data voor de GWW

Kwaliteitsverbetering categorie 3 data voor de GWW

De NMD bevat getoetste en niet getoetste milieudata. Om de milieuprestatie van bouwwerken goed te kunnen berekenen en duurzame ontwerpkeuzes te kunnen maken, is het essentieel dat de database goed gevuld is. Niet getoetste data vullen getoetste data aan....

Lees meer
Herziene uitgave van de Gids Milieuprestatieberekeningen

Herziene uitgave van de Gids Milieuprestatieberekeningen

De Gids Milieuprestatieberekeningen is in een nieuw jasje gestoken. Nu de titel van de Bepalingsmethode Milieuprestatie is gewijzigd en het beheer van de Bepalingsmethode door Stichting Nationale Milieudatabase is overgenomen, lag het voor de hand om een herziene...

Lees meer
Circulair bouwen is meetbaar met de Nationale Milieudatabase!

Circulair bouwen is meetbaar met de Nationale Milieudatabase!

De Stichting Nationale Milieudatabase (NMD) is opgericht om als onafhankelijke organisatie de Bepalingsmethode met de bijbehorende database voor het vaststellen van milieuprestaties van Bouwwerken te beheren en te onderhouden. Deze uniforme Bepalingsmethode is door de...

Lees meer
Bepalingsmethode Milieuprestatie herzien

Bepalingsmethode Milieuprestatie herzien

Op 1 juli 2020 is een nieuw amendement gepubliceerd dat hoort bij de Bepalingsmethode. Met ingang van dit amendement wijzigen een aantal zaken met betrekking tot de Bepalingsmethode en het Toetsingsprotocol. Omdat dit het derde amendement is bij Bepalingsmethode...

Lees meer
Paspoorten voor de bouw

Paspoorten voor de bouw

‘Paspoorten voor de bouw’ is een van de actieteams van platform CB’23. In juli 2020 verschijnt versie 2.0 van de Leidraad van dit actieteam. Milieudatabase sprak met de voorzitter van het actieteam, Wouter van Twillert, over de opzet en de werking van het...

Lees meer
PCR Asfalt, maatlat voor duurzaam asfalt

PCR Asfalt, maatlat voor duurzaam asfalt

Wat is duurzaam asfalt? Wegenbouwers en hun opdrachtgevers stoeien al jarenlang met deze prangende vraag. Om hierop een antwoord te kunnen geven berekende de Vakgroep Bitumineuze Werken van Bouwend Nederland (VBW) de MKI-score van 16 asfaltmengsels, die de...

Lees meer
Notities circulariteit in de bouwregelgeving

Notities circulariteit in de bouwregelgeving

Het ministerie van BZK heeft aan Stichting Bouwkwaliteit gevraagd een plan van aanpak op te stellen voor het inzetten van bouwregelgeving bij de ontwikkeling van de circulaire bouweconomie. Het kabinet is van mening dat een eenduidige methodiek voor het...

Lees meer
Houten damwanden voldoen ruimschoots aan ontwerplevensduur

Houten damwanden voldoen ruimschoots aan ontwerplevensduur

Foto: W.A. Benecke, Zaandam Uit onderzoek uitgevoerd door ingenieursbureau Westenberg, in opdracht van Centrum Hout en het ministerie van LNV blijkt dat houten damwanden, voorzien van hout met een duurzaamheidsklasse 1, in de praktijk een gemiddelde levensduur halen...

Lees meer
MBO studenten oefenen met het gebouwpaspoort

MBO studenten oefenen met het gebouwpaspoort

Het Alfa-college in Hoogeveen is de eerste Nederlandse onderwijsinstelling die aan de slag gaat met het Madaster Educatie platform. Studenten kunnen nu bestaande gebouwen inventariseren en toetsen op circulariteit. Het is een unieke combinatie van leren en werken in...

Lees meer
Inspiratieboek Circulaire producten en diensten

Inspiratieboek Circulaire producten en diensten

Er komen steeds meer circulaire producten en diensten beschikbaar, waarmee het gemakkelijker wordt om de stap van de lineaire naar de circulaire bouweconomie te zetten. W/E adviseurs heeft nu in het kader van het Transitieteam Circulaire Bouweconomie, in...

Lees meer

Opheffing Milieuprestatiebewijs

Met de ingang van de Bepalingsmethode 3.0 is het belang van het milieuprestatiebewijs vervallen. De resultaten van de MPG-berekening, gemaakt met een door NMD erkend rekeninstrument, zijn bij de aanvraag van een omgevingsvergunning voldoende. Hierom wordt het...

Lees meer

Onderzoek pragmatische zienswijze levensduur van gebouwen

SBK laat momenteel onderzoek uitvoeren naar een pragmatische zienswijze om de levensduur van gebouwen te kunnen schatten naast de zogenaamde defaultwaarden. De gebouwlevensduur is een belangrijke parameter bij de milieuprestatieberekening (MPG). Belangrijk...

Lees meer
Eerste Expertwebinar Het Houtblad zeer goed bekeken

Eerste Expertwebinar Het Houtblad zeer goed bekeken

De Nederlandse bouwsector heeft veel belangstelling voor houtbouw. Dat blijkt uit het aantal van 947 mensen dat live de uitzending volgde van een webinar over dit onderwerp. Het webinar is terug te kijken op houtwereld.nl. Link voor terugkijken:...

Lees meer

Categorie 1 kaarten voor PV-panelen in de NMD

Wie in de Nationale Milieudatabase zocht naar productkaarten voor PV-panelen kon tot nu toe alleen terecht in de merkongebonden categorie 3 productkaarten. Dit is veranderd met de opname van productkaarten van JA Solar. De milieudata van de PV-panelen van JA Solar...

Lees meer
Hoe maak je een woning duurzamer?

Hoe maak je een woning duurzamer?

Hoe maak je een woning met een lagere milieu-impact en hoe ontwikkel je woningen die passen in een circulaire bouwmethodiek? Wij vroegen het aan Remko Tesselaar en Theo Smits van Heijmans. Zij houden zichbezig met de verduurzaming van het Heijmans...

Lees meer
Rotterdamse straatstenen scoren goed

Rotterdamse straatstenen scoren goed

Rotterdam heeft concrete duurzaamheidsambities geformuleerd met betrekking tot de energietransitie, de transitie naar een circulaire economie en de ontwikkeling van een gezonde en klimaatbestendige leefomgeving. Samen met de Rotterdammers en de bedrijven...

Lees meer

Gevolgen uitbreiding milieueffectcategorieën

Vorig jaar heeft de EN 15804 (de Europese bepalingsmethode voor de milieuprestatie van bouwproducten en processen) een belangrijke wijziging ondergaan. In de herziene norm is het aantal milieueffectfactoren groter dan in de vigerende norm. Aangezien de EN...

Lees meer

Wijzigingsblad Bepalingsmethode januari 2020

De Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en GWW-werken is dit jaar aangevuld met een wijzigingsblad. Het wijzigingsblad van januari 2020 schrijft Ecoinvent 3.5 voor als databron voor een groot aantal forfaitaire processen. Dossiers op basis van...

Lees meer

Onderzoek en projecten

De Nationale Milieudatabase houdt zich ook bezig met de Nederlandse bouwbeleidsontwikkelingen. De NMD initieert onderzoek naar het nut en het gebruik van het systeem van de bepalingsmethode en de NMD. Op dit moment lopen er verschillende onderzoeken,...

Lees meer

Webinar over duurzaamheid en bouwen met hout

Het Houtblad organiseert op 2 april een webinar over duurzaamheid en bouwen met hout. De sprekers van het webinar: ‘Houtbouw, voordelen en feiten’ op 2 april om 12:30, zijn al bekend. Het zijn Boris Zeisser, directeur-eigenaar van Natrufied Architecture in...

Lees meer

Lesbrieven Milieuprestatie voor het HBO en het MBO

De kennis over milieuprestatie is nog niet wijd en zijd verspreid, terwijl in een circulaire economie het belang ervan sterk zal toenemen. Om die reden heeft Stichting Bouwkwaliteit, de beheerder van de Nationale Milieudatabase (NMD) en de Bepalingsmethode...

Lees meer
Meetmethodiek losmaakbaarheid

Meetmethodiek losmaakbaarheid

Er is een meetmethodiek ontwikkeld om de losmaakbaarheid van een gebouw te bepalen. Met de methodiek ontstaat een totaalindruk van de losmaakbaarheid van een gebouw of gebouwontwerp, uitgedrukt in een percentage. Deze losmaakbaarheidsindex maakt het...

Lees meer

Stichting Bouwkwaliteit krijgt een nieuwe bestuurder

Harm van den Oever is met ingang van 1 januari 2020 benoemd tot bestuurder van Stichting Bouwkwaliteit te Rijswijk. Daarmee treedt hij af als voorzitter van de Raad van Toezicht van Stichting Bouwkwaliteit. De Raad van Toezicht heeft Van den Oever aangewezen om de...

Lees meer
Hoe ontwikkel je een NMD-productkaart?

Hoe ontwikkel je een NMD-productkaart?

De ervaringen van Wienerberger. Wienerberger, de bekende leverancier van keramische bouwproducten, is in de Nationale Milieudatabase te vinden als eigenaar van een aantal milieuprofielen van dakpannen. Aan Rob Mulder, manager bouwtechniek & services van...

Lees meer
Meer circulair bouwen in de bouwregelgeving

Meer circulair bouwen in de bouwregelgeving

Minister Kasja Ollongren van BZK heeft aangekondigd dat circulair bouwen extra aandacht krijgt in de bouwregelgeving. De Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en GWW-werken zal het instrument zijn om circulair bouwen te bevorderen. In de huidige versie van de MPG...

Lees meer
Lessen voor hergebruik, het circulaire viaduct

Lessen voor hergebruik, het circulaire viaduct

Rijkswaterstaat, Van Hattum en Blankevoort en prefab-bouwer Consolis Spanbeton bouwden samen het eerste circulaire betonnen viaduct van Nederland. Met veertig demonteerbare betonnen elementen bouwden ze het dek van het viaduct bij Kampen. Vervolgens werd het viaduct...

Lees meer
Fietsbrug van bio-based composiet

Fietsbrug van bio-based composiet

Even buiten Leeuwarden is een nieuwe fietsbrug in gebruik genomen. De brug over het Harinxmakanaal vervangt een stalen versie en bestaat uit een vast deel en een beweegbaar deel. Het unieke aan deze brug is dat het gehele, 66 meter lange brugdek van bio-based...

Lees meer
Bio-based bouwen, een groeimarkt voor nagroeibare bouwstoffen

Bio-based bouwen, een groeimarkt voor nagroeibare bouwstoffen

Bio-based bouwen staat in Nederland sterk in de belangstelling. Een MPG-berekening met bio-based (je spreekt het op z’n Engels uit als baio-beesd) producten geeft vaak een lagere en dus betere MPG-score. In de NMD zijn inmiddels een groot aantal bio-based profielen...

Lees meer

BENG én ook nog MPG, is bouwen nog wel mogelijk?

John Mak en David Anink, W/E adviseurs Het antwoord is ja, dat kan, maar niet zonder nadenken. De interactie tussen energie en milieu maakt dat een focus op of alleen de energieprestatie- of alleen de milieuprestatie al snel tot een suboptimaal resultaat kan leiden....

Lees meer
Symposium Bewust Kiezen, 29 oktober 2019

Symposium Bewust Kiezen, 29 oktober 2019

Hierbij blikken we terug op een succesvol symposium.De milieuprestatie-eis wordt een factor waarmee de rekening moet wordt gehouden. De komende jaren wordt de MPG-eis flink aangescherpt en zal de eis op meer typen bouwwerken van toepassing zijn. Dat was de...

Lees meer

Onderzoek Berenschot naar robuustheid stelsel NMD

In opdracht van Stichting Bouwkwaliteit heeft Berenschot de robuustheid onderzocht van het stelsel Milieuprestatie van gebouwen en GWW werken (MPG). Met het stelsel wordt bedoeld de bepalingsmethode MPG, de Nationale Milieudatabase en de activiteiten die nodig zijn om...

Lees meer
Kantoorgebouw De Walvis in Amsterdam

Kantoorgebouw De Walvis in Amsterdam

Voorbeeldprojecten met een zeer goede milieuprestatie Kantoorgebouw De Walvis is gelegen op de Westelijke Eilanden van Amsterdam. Met het Centraal Station in de nabijheid, het uitzicht over het IJ en een levendige omgeving met cafés, restaurants en historische panden...

Lees meer
Woningontwerp en milieuprestatie

Woningontwerp en milieuprestatie

De Bouwbesluit-eis aan de Milieuprestatie is tot nu toe makkelijk haalbaar. Maar wanneer de eis wordt verscherpt, moet er daadwerkelijk worden nagedacht hoe de milieuprestatie van het gebouw kan worden verbeterd, of anders gezegd, hoe het gebouwontwerp kan...

Lees meer

Leidraad ‘meten van circulariteit’

Recent heeft CB’23 de Leidraad ‘Meten van circulariteit in de bouw’ gepubliceerd. Zie volledigheidshalve https://platformcb23.nl/leidraden. De kernmeetmethode van de Leidraad geeft  het totaal weer van de effecten op materiaalvoorraden, milieukwaliteit en...

Lees meer

Wijzigingen bepalingsmethode per 1-7-2019

Per 1 juli 2019 is de Bepalingsmethode Milieuprestatie  Gebouwen en GWW werken gewijzigd. Bijgaand treft u het Amendement SBK-Toetsingsprotocol en het Wijzigingsblad Bepalingsmethode Milieuprestatie aan. Voor vragen kunt u terecht bij...

Lees meer

Nieuwe bepalingsmethode per 1 juli 2019

De nieuwe bepalingsmethode wordt per 1 juli 2019 effectief ingevoerd. Dat betekent dat de milieuprestatie moet worden bepaald met de aangepaste bepalingsmethode inclusief de geherstructureerde Nationale Milieudatabase (versie NMD 3.0). De transitie van de...

Lees meer
Herstructurering Nationale Milieudatabase

Herstructurering Nationale Milieudatabase

Transparante en vergelijkbare milieuprestaties van bouwproducten en gebouwinstallaties is een randvoorwaarde voor de bouwpraktijk om met gelijk speelveld duurzaam bouwen gestalte te geven. Daarmee is het ook een van de uitgangspunten van de Nationale...

Lees meer
Presentatie 16 mei

Presentatie 16 mei

NMD was aanwezig bij het 4e LCA-congres van SGS Search en SGS INTRON. Harry Nieman gaf een toelichting op de functie en de werking van de NMD. Klik hier om zijn presentatie te zien. Een volledig verslag van het congres is te vinden op de site van SGS...

Lees meer
Atlas, outstanding gebouw van de TU Eindhoven

Atlas, outstanding gebouw van de TU Eindhoven

Voorbeeldprojecten met een hoge milieuprestatie.  Het gebouw ‘Atlas’ van de TU Eindhoven heeft de BREEAM-award voor het meest duurzame onderwijsgebouw verkregen. Nadat in 2016 aan Atlas al een Breeam-certificaat voor de ontwerpfase was verleend, mocht in april van dit...

Lees meer

Als er vragen zijn…

Als er vragen zijn over de SBK-bepalingsmethode, de Nationale Milieudatabase, het SBK-Toetsingsprotocol,  de erkenningsregeling LCA-deskundige en de validatierichtlijn voor rekeninstrumenten van de milieuprestatie kunt u terecht bij Brigitte Wenning,...

Lees meer
De Nationale Milieudatabase in kort bestek

De Nationale Milieudatabase in kort bestek

Wat is de milieuprestatie van een bouwwerk? In welk opzicht en in welke mate is het ene gebouw duurzamer dan een ander gebouw? Om dat te weten te komen is het nodig een milieuprestatieberekening te maken. Het opstellen van een milieuprestatieberekening is al niet...

Lees meer
Nieuwe website Milieudatabase

Nieuwe website Milieudatabase

De website van de Nationale Milieudatabase is vernieuwd. De site ‘milieudatabase.nl’ heeft een nieuw jasje gekregen. ‘Dat hebben we niet alleen gedaan om de site mooier te maken, maar ook omdat we onze boodschap duidelijker naar voren willen brengen’, zegt...

Lees meer
In ontwikkeling: leidraden voor circulair bouwen

In ontwikkeling: leidraden voor circulair bouwen

Platform CB’23 (Circulair Bouwen 2023) is bezig een antwoord te formuleren op de vraag hoe de bouwnijverheid invulling kan geven aan de circulaire economie. Het platform (een initiatief van Rijkswaterstaat, het Rijksvastgoedbedrijf, NEN en de Bouwcampus)...

Lees meer

DuboCalc 5.1 beschikbaar met nieuwe data uit NMD

Op woensdag 8 mei is DuboCalc 5.1 beschikbaar gekomen, gebruik makend van de NMD versie 2.2 met aanvullingen. Deze release is het resultaat van het traject ‘Harmonisatie DuboCalc – NMD’. Dit proces heeft helaas iets meer tijd heeft gekost dan voorzien,...

Lees meer

Nieuwe huisstijl Nationale Milieudatabase – Maart 2019

De Nationale Milieudatabase krijgt een nieuw gezicht! Binnenkort zullen deze website en onze nieuwsbrieven worden gesierd met een speciaal voor ons ontwikkeld logo en hierop aansluitende huiskleuren, waardoor het merk NMD een geheel eigen, herkenbare...

Lees meer

Release NMD versie 2.3 – Februari 2019

Vanaf heden kunnen MBG berekeningen worden gemaakt met NMD versie 2.3. Vanwege de herstructurering van de database konden met deze release uitsluitend nieuwe producten worden opgenomen. Hieronder treft u een overzicht van de toegevoegde...

Lees meer