X

Deel dit artikel!

Nieuwe website Milieudatabase


De website van de Nationale Milieudatabase is vernieuwd. De site ‘milieudatabase.nl’ heeft een nieuw jasje gekregen. ‘Dat hebben we niet alleen gedaan om de site mooier te maken, maar ook omdat we onze boodschap duidelijker naar voren willen brengen’, zegt Brigitte Wenning, coördinator van de Nationale Milieudatabase.

Evenals op de oude site is op de nieuwe milieudatabase.nl basale informatie te vinden over de SBK-bepalingsmethode, de Nationale Milieudatabase, het SBK-Toetsingsprotocol, de erkenningsregeling LCA-deskundige en de validatierichtlijn voor rekeninstrumenten van de milieuprestatie. ‘Op de nieuwe site willen wij meer uitleg geven over de werking van de bepalingsmethode, over het nut van de database, over de vertaalslag naar de rekeninstrumenten’, zegt Brigitte. Die uitleg zal minder abstract zijn dan in de huidige vorm, aangezien we niet alleen LCA-uitvoerders willen aanspreken. De informatie op de site moet toegankelijk zijn voor alle partijen in de bouw, zoals producenten, fabrikanten, ontwerpers, bouwondernemers, bouwtechnische adviseurs en bouwkundige studenten.’

Op de nieuwe site komen voorbeelden te staan van bouwprojecten met een lage milieubelasting, worden adviezen gegeven over het verlagen van de milieubelasting van een project en zullen vaak gestelde vragen worden beantwoord. ‘Met de vernieuwde site hopen we alle partijen in de bouw te inspireren om na te denken over een zo laag mogelijke milieu-footprint van hun bouwplan’, stelt Brigitte. ‘Wie daaraan een passende bijdrage wil leveren, mag met mij contact opnemen’. Brigitte is bereikbaar onder telefoonnummer 070 – 307 29 29 of via email bw@milieudatabase.nl.