In ontwikkeling: leidraden voor circulair bouwen

X

Deel dit artikel!

Platform CB’23 (Circulair Bouwen 2023) is bezig een antwoord te formuleren op de vraag hoe de bouwnijverheid invulling kan geven aan de circulaire economie. Het platform (een initiatief van Rijkswaterstaat, het Rijksvastgoedbedrijf, NEN en de Bouwcampus) heeft actieteams ingesteld die aan de slag zijn gegaan om leidraden voor het circulair bouwen op te stellen.

Actieteam ‘Framework circulair bouwen’ is bezig met de ontwikkeling van een referentiekader en de definities van circulair bouwen. Actieteam ‘Paspoorten voor de bouw’ beoogt het hergebruik op productniveau te bevorderen en wil met de totstandkoming van een digitaal paspoort van een bouwwerk vastleggen uit welke materialen het object bestaat , hoe het is gebouwd en waar het zich bevindt. Actieteam ‘Meten van circulariteit in de bouw’ wil de kennis en ervaring die bij reeds ontwikkelde meetmethodes is opgedaan, gebruiken om een zogenaamde ‘geharmoniseerde kernmeetmethode’ te ontwikkelen. Op 9 april jl. presenteerden de actieteams hun concept-leidraden en stelden zij de concepten open voor commentaar. Na 10 mei zal het commentaar worden verwerkt en zullen de leidraden definitief worden gemaakt. Meer informatie over de leidraden is te vinden op platformcb23.nl.