X

Deel dit artikel!

Mijlpaal in samenwerking!

Stichting NMD, Cirkelstad en het Global Sustainable Enterprise System (GSES) hebben indicatoren, bepalingsmethoden en toetsing voor prestatieverklaringen bouwproducten en bouwwerkinstallaties geharmoniseerd.

Bij het meten van circulariteit in de bouw, streeft de Rijksoverheid ernaar om in methoden, instrumenten, certificaten, databases e.d. de prestaties van gelijknamige of gelijksoortige eigenschappen en kenmerken van bouwproducten en bouwwerkinstallaties te baseren op een gelijke grondslag.

De Stichting NMD, Cirkelstad en GSES System geven invulling aan dit streven door de gemeenschappelijke indicatoren van de prestatieverklaringen bouwproducten en bouwwerkinstallaties op een gelijke grondslag te baseren en daarmee in één taal te spreken.

NMD, Cirkelstad en GSES System communiceren dit streven naar de bouwkolom om eenheid in denken te benadrukken. Of contrair, divergentie en onduidelijkheid te voorkomen.

De gemeenschappelijke basis ziet er als volgt uit:

Gemeenschappelijke indicatoren Stichting NMD en GSES/Cirkelstad Grondslag  Toetsingsprotocol Verificatie 
Bepalingsmethode milieuprestatie bouwwerken Requirements for obtaining MRPI®-EPDs for the Dutch market and inclusion of data in the Dutch National Environmental Database (NMD) Stichting NMD: Derde LCA-deskundige volgens bijlage IV van het Toetsingsprotocol
      NPC – GSES System: Derde LCA-deskundige volgens bijlage IV van het Toetsingsprotocol, extra optie: de eerste twee jaar is registratie mogelijk met een fabrikant-eigen verklaring, Daarna met een derde LCA-deskundige volgens bijlage IV van het Toetsingsprotocol, waarna deze kan worden aangeleverd voor opname in de NMD
Grondslag Toetsingsprotocol Verificatie 
Overige  indicatoren t.a.v. gezondheid en circulariteit footprint standaarden van het GSES System Handboek Health Footprint & Circular Footprint – onderdeel van Sustainable Footprint Standard – GSES System Standard ISO 17065: 2012 Conformiteitsbeoordeling – Eisen voor certificatie-instellingen die certificaten toekennen aan producten, processen en diensten. NPC – GSES System: middels aangesloten onafhankelijke certificerende instellingen zoals Control Union Certifications, KIWA, UCSL, AuditIndepender, TMS etc.