NIEUWSOVERZICHT < DELEN >
X

Deel dit artikel!

Publicatie rapport ISSO ‘Circulariteit in Referentiedetails’

De Nederlandse economie moet in 2050 volledig circulair zijn. Ook voor de bouw betekent dit dat alle (bouw) producten en grondstoffen die gebruikt worden volledig zijn her te gebruiken. Isso heeft hier een verkennend onderzoek naar gedaan en het rapport Circulariteit in referentiedetails is nu beschikbaar.

Met het rapport ‘Circulariteit in Referentiedetails ’ wil ISSO wil bijdragen aan:

  • Het vergroten van kennis over bouwtechnieken om demontage te vergemakkelijken en de duurzaamheid en het aanpassingsvermogen van een gebouw te verbeteren
  • Het delen van informatie om met een beter ontwerp en betere prestaties van bouwproducten de duurzaamheid van gebouwen te verhogen
  • Het ontwerpen van producten en systemen te faciliteren zodat ze gemakkelijk kunnen worden hergebruikt, gerepareerd, gerecycled of teruggewonnen

Ontwerpen voor demontage (Design for Disassembly) is een ontwerpstrategie waarbij rekening wordt gehouden met een toekomstige noodzaak om het product te repareren, upgraden, recyclen en bij voorkeur in zijn geheel her te gebruiken. In een LCA-rapportage volgens de Bepalingsmethode Milieuprestatie Bouwwerken is het dan ook een belangrijke verwerking-scenario einde leven.

ISSO heeft het niet bij een rapport gelaten. ISSO heeft ervoor gekozen om deze ontwerpstrategie in de ISSO-Referentiedetails (voorheen SBR-Referentiedetails) door te ontwikkelen. In de referentiedetails zijn nieuwe prestatielayers voor toekomstig hergebruik ontwikkeld waarbij gebruik gemaakt is van de recent ontwikkelde bepalingsmethodiek van Alba Concepts (Building Circularity Index). De losmaakbaarheid van bouwkundige aansluitingen is visueel inzichtelijk gemaakt voor verschillende scenario’s.

Meer lezen:

ISSO Rapport: Circulariteit in referentiedetails

Alba Concepts (Building Circularity Index)

Verwerking-scenarios einde leven

Bepalingsmethode Milieuprestatie Bouwwerken