Overgangsregeling voor het aanleveren van nieuwe milieu-impactcategorieën