Tarieven 2021

Tarievenoverzicht gebruik Nationale Milieudatabase (NMD) 2021

De genoemde bedragen zijn excl. BTW en gelden van 1-1-2021 tot 1-1-2022. 
Voor data dient per productkaart te worden betaald.
Eind 2021 zal het tarieven overzicht voor 2022 door het bestuur van SBK vastgesteld worden.

Data – leveranciers / bedrijven

 • vaste jaarlijkse bijdrage (basispakket incl. eerste 2 productkaarten) 1 € 465,-
 • jaarlijkse bijdrage per productkaart voor beheer en onderhoud technische infrastructuur database en/of invoer nieuwe productkaart incl. basisprofielen
  – Productkaart 3 t/m 15: € 66,-
  – Productkaart 16 t/m 30: € 36,-
  – Productkaart > 30: € 15,-

Data – leveranciers / branches

 • vaste jaarlijkse bijdrage (basispakket incl. eerste 3 productkaarten) € 739,-
 • jaarlijkse bijdrage per productkaart voor beheer en onderhoud technische infrastructuur database en/of invoer nieuwe productkaart incl. basisprofielen
  – Productkaart 4 t/m 15: € 145,-
  – Productkaart 16 t/m 30: € 72,-
  – Productkaart > 30: € 15,-

Data – gebruikers rekeninstrumenten

 • entree fee gebruik gehele database, eenmalig € 15.762,-
 • jaarlijkse licentiekosten gebruik / updates van de NMD € 2.589,-

 

Gebruik Basisprocessendatabase door LCA-bureau’s

 • licentiekosten per jaar € 1.061,-

 

SBK-erkenning LCA-deskundigen

 • behandeling aanvraag voor erkenning als LCA-deskundige € 530,-
 • jaarlijkse bijdrage voor instandhouding van een erkenning € 159,-

 

1 Voor opname van milieudata in de NMD dient een vaste jaarlijkse bijdrage te worden betaald. Binnen dit
basispakket kunnen 2 productkaarten incl. basisprofielen worden opgenomen in de NMD. Bij opname van 1
productkaart betaald u nog steeds de vaste jaarlijkse bijdrage. Voor de productkaarten buiten dit basispakket
geldt er een staffeling per productkaart.