SBK – Stichting Bouwkwaliteit

SBK heeft als doel de integrale kwaliteitszorg in de bouw te stimuleren en te bevorderen en de certificatie en attestering in de bouwsector te coördineren en te harmoniseren.
Om dat doel te realiseren voert SBK o.a. de volgende taken uit:

  • Het beheren van collectieve kwaliteitskeurmerken voor de bouw, die worden gebruikt voor de herkenbaarheid en betrouwbaarheid van certificatie en attestering; SBK heeft met verschillende geaccrediteerde certificatie-instellingen een licentieovereenkomst.
  • Het adviseren van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu ten aanzien van de erkenning van kwaliteitsverklaringen en ten aanzien van de Verordening Bouwproducten.
  • Fungeren als liaison voor Nederland op het gebied van Europese regelgeving.

Meer informatie over deze taken is te vinden op de website van Stichting Bouwkwaliteit. Naast eerder genoemde taken is SBK de beheerorganisatie voor het beheer en onderhoud van de Bepalingsmethode ‘Milieuprestatie gebouwen en GWW-werken’ inclusief de Nationale Milieudatabase [NMD] .

SBK houdt de bepalingsmethode actueel en controleert de door branches en bedrijven aangeleverde gegevens in de NMD. SBK borgt hiermee de kwaliteit van die gegevens. Daarnaast stelt SBK de gegevens aan partijen (licentiehouders) ter beschikking waarmee afspraken zijn gemaakt over het toepassen van de bepalingsmethode en gebruik van de data uit de NMD.

SBK wordt o.a. gefinancierd door de licentievergoeding voor het databeheer en het gebruik van de data. Voorts voert SBK opdrachten voor derden uit, zoals voor de ministeries van BZK, I&M en EZ.