Database

Opbouw NMD
Database met productkaarten (B&U) en itemkaarten (GWW) van bouwproducten en bouwelementen
Ten behoeve van de eenduidige berekening van de milieuprestatie van gebouwen en GWW-werken in de Nederlandse context is de NMD in het leven geroepen. De NMD bevat milieudata die bij het berekenen MOET worden gebruikt. Naast de twee meer generiek geldende databases met (achtergrond)processen en afdankscenario’s zijn er de meer specifiek basisprofielen en hierop gebaseerde productkaarten (B&U) en itemkaarten (GWW) van bouwproducten en bouwelementen in de NMD opgenomen. Deze basisprofielen en product-/itemkaarten worden in de verschillende rekeninstrumenten toegepast om de milieuprestatie van gebouwen en GWW-werken te berekenen. Samen met de rekenregels uit deze Bepalingsmethode zorgt dit voor een identiek rekenhart in de verschillende instrumenten, wat leidt tot eenduidige rekenuitkomsten.

Processchema van productdata tot MPG

Er zijn in de database met productkaarten drie categorieën productinformatie te onderscheiden:

  1. Categorie 1: merkgebonden data, getoetst door een onafhankelijke, gekwalificeerde derde partij volgens het SBK-Toetsingsprotocol Openbaarheid: onderliggende data niet openbaar, milieuprofielen toegankelijk via de instrumenten als GPR, MRPI Freetool, MPGCalc, One Click LCA en DuboCalc.
    Voor wie: fabrikanten, toeleveranciers.
  2. Categorie 2: merkongebonden data (merkloos), getoetst door een onafhankelijke, gekwalificeerde derde partij volgens het SBK-Toetsingsprotocol, met vermelding van representativiteit (representatief voor bijvoorbeeld de Nederlandse markt of een groep van producenten). Openbaarheid: onderliggende data niet openbaar, milieuprofielen toegankelijk via de instrumenten als GPR, MRPI Freetool, MPGCalc, One Click LCA en DuboCalc.
    Voor wie: groepen van fabrikanten, toeleveranciers en branches
  3. Categorie 3: merkongebonden data (merkloos), niet getoetst volgens het SBK-Toetsingsprotocol. Openbaarheid: onderliggende data (opbouw product-/itemkaart en basisprofielen) openbaar en in te zien op deze website: klik hier. Milieuprofielen zijn toegankelijk via de Processendatabase.
    Voor wie: branches, fabrikanten, toeleveranciers en opdrachtgevers.

Voor het opstellen van een LCA-profiel ten behoeve van opname in de NMD heeft SBK een Toetsingsprotocol opgesteld. Bij wijziging van de Bepalingsmethode zal dit Toetsingsprotocol daarop moeten worden aangepast. Per 1 juli 2019 is daarom dit Amendement van kracht. 
Dataeigenaren kunnen/moeten via een online-invoerapplicatie zelf productkaarten invoeren en wijzigen. De invoerapplicatie is via de website van SBK aan de hand van inloggegevens toegankelijk. SBK heeft een handleiding voor de invoer opgesteld.
De dataeigenaren mogen de informatie in de database wijzigen. Zij zijn verantwoordelijk voor hun eigen data. Bij wijziging wordt toestemming gevraagd aan SBK. SBK toetst of de wijziging binnen de kaders van het Toetsingsprotocol valt en geeft hiervan bericht. Als de wijziging buiten het Toetsingsprotocol valt kan een wijziging alleen na expliciete toestemming SBK.