Om met een gelijk speelveld circulair bouwen gestalte te geven, zijn transparante en vergelijkbare circulaire prestaties van bouwproducten en bouwinstallaties nodig. Daarin spelen de Bepalingsmethode Milieuprestatie Bouwwerken en de Nationale Milieudatabase (NMD) een belangrijke rol. De NMD heeft recent met de nieuwe structuur van de NMD weer belangrijke stappen gezet om de toepassing van de NMD als een landelijk transferpunt te vergroten en het groeiende gebruik goed te kunnen faciliteren.

Naast data over milieueffecten van bouwproducten (milieuprestatie) zal de NMD per 1 januari 2021 ook data opnemen over de onderliggende parameters uit een LCA-rapport zoals de materiaalstromen in kg (oa. secundair materiaal input, secundair materiaal output, materiaal voor recycling, materiaal voor hergebruik), de hoeveelheid hernieuwbare energie die gebruikt is en het waterverbruik in de keten. Het kost nauwelijk extra tijd om deze specificaties aan te geven bij het aanleveren van data voor opname in de NMD.

Hiermee wordt een harmonisatie gerealiseerd met de Leidraad ‘Meten van circulariteit – Werkafspraken voor een circulaire bouw’ [CB’23 – 2 juli 2020]. Deze leidraad ondersteunt de eerste stap naar een breed gedragen en geharmoniseerde kernmeetmethode voor circulariteit. Deze kernmeetmethode waardeert de circulaire strategieën (zoals levensduurverlenging, efficiënt hergebruik, ontkoppelbaarheid e.d.) niet op zichzelf, maar bekijkt welke impact zij hebben. Deze circulaire strategieën worden vergeleken door de impact op drie circulaire doelen meetbaar te maken:

a) beschermen van het milieu
b) beschermen van materiaalvoorraden
c) beschermen van bestaande waarde

Voor de indicatoren voor het beschermen van het milieu zijn de milieueffectcategorieën uit de Bepalingsmethode Milieuprestatie Bouwwerken van de NMD overgenomen. Deze categorieën zijn gebaseerd op de Europese levenscyclusanalysemethode (LCA-methode) voor bouwproducten, de EN 15804. De industrie levert de LCA-milieudata aan de NMD voor opname in de NMD. Gevalideerde rekeninstrumenten faciliteren op hun beurt om met deze LCA-milieudata milieuprestatieberekeningen te maken, resulterend in een 1-puntscore; MPG voor de B&U- en MKI voor de GWW-sector.

De indicatoren voor het beschermen van materiaalvoorraden komen voor een groot deel overeen met de materiaalbalans (in getoetste indicatoren) uit een milieugerichte levenscyclusanalyses (LCA’s) als onderlegger voor het aanleveren van data voor opname in de NMD. Bij die indicatoren kan nog onderscheid worden gemaakt in impact op milieudruk en op gebruik hoeveelheden grondstoffen.

De ontwikkeling van een bepaling van de indicator voor waarde(behoud) vindt momenteel plaats binnen het Planbureau voor de Leefomgeving. Zie o.a. het rapport Grondstof voor de circulaire economie.

Rapport Grondstof voor de circulaire economie (PBL) -

 De NMD sluit met deze ontwikkeling ook aan op de (Europese) ontwikkelingen als  'Een nieuw actieplan voor den circulaire economie - voor een schoner en concurrerender Europa'
en het project LEVEL(s): 'The European framework for sustainable buildings'

Parameters volgens Bepalingsmethode Bouwwerken versie 1.0 (juli 2020)

Inschrijven Nieuwsbrief

Meld u nu aan en ontvang 10  keer per jaar onze nieuwsbrief!

Aanmelden