Welke categorie 1 productkaarten in de NMD voldoen aan de eisen voor circulaire utiliteitsgebouwen en woningen en hoe kunt u als data-eigenaar uw productkaart laten toevoegen aan de NMD-MIA lijst?

Om te kunnen vaststellen of een categorie 1 productkaart in de NMD voldoet aan de criteria beschreven in de door RVO opgestelde Milieulijst 2022, en dus kan worden gebruikt door ondernemers om in aanmerking te komen voor de MIA regeling voor circulaire gebouwen en woningen, is vaak aanvullende informatie nodig. Het is belangrijk dat zowel de parameters als het gewicht in A1-3 in de productkaart worden vermeld. Hieronder is de lijst te vinden van categorie 1 productkaarten die voldoen aan de criteria, en hoe u als data-eigenaar uw categorie 1 productkaart op de lijst kan krijgen.

De lijst met categorie 1 productkaarten die voldoen aan de criteria vindt u in de tabel onderaan deze pagina

1. Criteria voor opname in de NMD-MIA lijst met categorie 1 productkaarten

Op de site van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) staat de Milieulijst 2022. In deze Milieulijst worden alle milieuvriendelijke investeringen vermeld die in aanmerking komen voor de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en/of Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil).
Ondernemers die investeren in een circulair gebouw of woning (code G 6100 en G 6102 op de Milieulijst 2022), kunnen in aanmerking komen voor MIA wanneer het gebouw voldoet aan de eisen in de Milieulijst. Deze eisen beschrijven onder andere dat het circulaire gebouw ten minste:

  1. moet bestaan uit 50% hernieuwbare grondstoffen op volumebasis, of;
  2. moet zijn gebouwd met vijf bouwmaterialen of drie bouwmaterialen en een toestel binnen een bouwwerkinstallatie met een categorie 1 productkaart in de NMD

De vijf of drie bouwmaterialen met een categorie 1 productkaarten in de NMD moeten voldoen aan de volgende eisen, waarbij het voldoen aan deze eisen uit de NMD blijkt:

  1. Ze bestaan uit ten minste 50% gerecycled materiaal (gebaseerd op het gewicht) en/of;
  2. Ze kunnen voor minstens 20% hergebruikt worden aan het einde-levensduur (gebaseerd op het gewicht).

 

2. De NMD-MIA lijst met categorie 1 productkaarten in de NMD die voldoen aan één of meerdere criteria

De NMD-MIA lijst bevat de producten die met een categorie 1 productkaart in de NMD staan en die voldoen aan criteria A) en/of B), waarbij dit blijkt uit de in de NMD vastgelegde gegevens. Download hier de lijst.

NMD-MIA lijst -

Let op: Omdat wij nog niet alle benodigde informatie hebben van alle categorie 1 productkaarten wordt de lijst nog aangevuld. Als een product nu ontbreekt op de lijst wil het niet zeggen dat het niet aan de voorwaarden voldoet.
De lijst wordt elke twee weken geüpdatet. Wilt u uw product laten opnemen in de NMD-MIA lijst? In paragraaf 4 vindt u informatie over hoe uw product opgenomen kan worden in de lijst.
Als het product dat u als ondernemer in het gebouw wilt toepassen niet in de lijst staat, kunt u de fabrikant benaderen. Afhankelijk van of de fabrikant al een categorie 1 productkaart in de NMD heeft staan of niet, moet hij of een LCA laten uitvoeren en deze laten opnemen in de NMD, of de productkaart in de NMD aanvullen met de benodigde informatie (zie paragraaf 4)

3. Benodigde informatie in productkaart

3.1 Berekenen van criteria

De volgende berekening wordt uitgevoerd om te controleren of een product in de NMD aan de criteria voldoet en dus op de NMD-MIA lijst opgenomen kan worden:

Bouwmaterialen bestaan uit ten minste 50% gerecycled materiaal:

Bouwmaterialen kunnen voor minstens 20% hergebruikt worden aan het einde-levensduur: 

3.2 Parameters

Beide tellers van de formules (Kg gebruik van secundaire materialen en Kg materialen voor hergebruik) komen uit de parameters die aangeleverd moeten worden in de productkaart (naast de set 1 en set 2 van impact-categorieën). Deze zijn ook terug te vinden in de Bepalingsmethode Milieuprestatie Bouwwerken (versie 1.1 maart 2022, pagina 37).
Wat wij echter zien is dat de parameters die het gebruik van grondstoffen beschrijven nu niet altijd ingevuld worden. Het is belangrijk dit wel te doen, omdat deze ook gebruikt worden om de circulariteitsindicatoren te berekenen, welke ook zichtbaar zullen worden in de NMD viewer. Als de parameters niet worden ingevuld zal er dus geen waarde verschijnen in de viewer en kunnen wij ook niet nagaan of de productkaart voldoet aan minimaal één van de twee criteria om op de lijst te komen.

3.3 Gebruik grondstoffen in A1-A3

De noemers van de formules (Kg gebruik grondstoffen totaal) beschrijven het totaal van de gebruikte grondstoffen in de fase A1-3. Op het moment wordt deze hoeveelheid, omdat deze niet in de productkaart wordt genoemd, gehaald uit het aangeleverde LCA-rapport of de EPD.
Om het proces te versnellen, is het het handigste om het gewicht in de toelichting van de productkaart te vermelden. Als deze waarde is ingevuld en gereviewd, zal het product sneller op de lijst komen te staan.

4. Uw product voldoet aan de eisen maar staat nog niet op de lijst

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom uw productkaart niet in de lijst staat, o.a. afhankelijk van de informatie die bij ons beschikbaar is. Hieronder vindt u verschillende situaties. Mocht uw situatie er niet bij staan en heeft u meer informatie nodig, neem dan contact op met info@milieudatabase.nl

4.1 Ik heb een categorie 1 productkaart in de NMD, en de productkaart bevat ook de benodigde informatie

Als uw categorie 1 productkaart(en) de benodigde informatie al bevat, namelijk de parameters zoals beschreven in paragraaf 3 en het LCA-rapport/EPD met hoeveelheid materiaal input in A1-3, kunt u een mail sturen naar info@milieudatabase.nl met de vraag of u op de lijst kunt komen te staan. Wij zullen dan nagaan of de productkaart inderdaad voldoet aan de criteria. Als uit de beschikbare informatie blijkt dat de productkaart toch niet voldoet aan de criteria koppelt St. NMD dit terug aan de data-eigenaar.

4.2 Ik heb een categorie 1 productkaart in de NMD, maar de productkaart bevat nog niet de benodigde informatie

Als u denkt dat uw categorie 1 productkaart nog niet de benodigde informatie bevat, bijvoorbeeld omdat de productkaart nog niet is geüpdatet o.b.v. de nieuwste norm, is het mogelijk om bij ons een recentelijk gereviewd LCA-rapport van het product aan te leveren dat de informatie bevat. Wel moet dan bij ons aangetoond worden dat de productkaart binnenkort geüpdatet gaat worden op basis van dit rapport, door bijvoorbeeld de LCA-expert dit te laten bevestigen.

4.3 Ik heb al een categorie 1 productkaart in de NMD, maar ik weet niet of mijn productkaart de benodigde informatie bevat

Als u niet zeker weet of uw categorie 1 productkaart de benodigde informatie bevat kunt u contact met ons opnemen door een mail te sturen naar info@milieudatabase.nl. Wij kunnen snel zien of de benodigde informatie beschikbaar is.

4.4 Ik heb nog geen categorie 1 productkaart in de NMD

Als u nog geen categorie 1 productkaart in de NMD heeft, maar u wel opgenomen wilt worden in de lijst, kunt u op deze pagina een stappenplan vinden waarin we beschrijven hoe u data kunt laten opstellen en bij ons kunt aanleveren.
De kosten voor de benodigde levenscyclusanalyse (LCA) kunnen worden meegenomen in de MIA-melding. Hiermee wordt een eventuele drempel voor vooral kleinere bedrijven om een LCA-rapport op te laten stellen, weggenomen. Lees meer over hoe dit werkt op de site van circulaire bouweconomie

Productnaam

Data-eigenaar

Knauf Insulation Cavitec 032 Premium Knauf
Knauf Insulation Cavitec 032B Knauf
Knauf Insulation Cavitec 035 Knauf
Knauf Insulation MW 35 Knauf
Knauf Insulation Naturoll 032 Knauf
Knauf Insulation Naturoll 033 Knauf
Knauf Insulation Naturoll 035 Knauf
Knauf Insulation Naturoll 037 Knauf
Knauf Insulation Ultracoustic Knauf
Knauf Insulation MW 34 Alu Plus Knauf
Knauf Insulation Acoustifit Knauf
Acosorb Acospray

Acosorb International B.V

K-Vision ReFrame vleugelkozijn Profine Nederland
K-Vision ReFrame vast kozijn Profine Nederland
Isover Mupan Plus Saint-Gobain Isover
Isover Sonepanel Saint-Gobain Isover
Isover Systeemrol 700 Saint-Gobain Isover
Isover Systeemrol 400 Saint-Gobain Isover
Isover Systeemrol 1000 Saint-Gobain Isover
Isover Mupan Ultra XS Saint-Gobain Isover
Isover Multimax 30 Saint-Gobain Isover
Isover Insulsafe Plus Saint-Gobain Isover
Isover Multimax 31 Ultra Saint-Gobain Isover
Isover Cladipan 31 Ultra Saint-Gobain Isover
Isover Cladipan 31 ZS6 Saint-Gobain Isover
Circulair staal Circulair Staal B.V.