Categorie 3 productkaarten in behandeling

Om consistentie te borgen is er een centrale lijst beschikbaar waarin wordt bijgehouden welke productkaarten worden opgesteld dan wel (op korte termijn) worden aangepast. Hiermee wordt voorkomen dat er gelijktijdig productkaarten worden geïnitieerd, opgesteld en/of aangepast.

Lijst cat.3 kaarten die in behandeling zijn -

Rapporten categorie 3 kaarten GWW

Sinds 1 juni 2020 worden alle nieuwe categorie 3 productkaarten geleverd met een rapport waarin de uitgevoerde LCA staat toegelicht; de opbouw staat omschreven, inclusief een toelichting op de keuzes die zijn gemaakt. De LCA-rapporten voor GWW-producten zijn beschikbaar en verdeeld over verschillende disciplines/thema’s. Klik op de pijltjes om de beschikbare rapporten te bekijken.

Deel 1: Rapporten Civiel

Deel 2: Rapporten Wegen - Kabels en Leidingen

Deel 3: Rapporten Maritiem/ Waterwerken

Deel 4: Rapporten Grondwerken

Deel 5: Rapporten Spoor

Deel 6: Rapporten (Bouwplaats)Processen - Brandstoffen

Deel 7: Rapporten Overig

Archief

Inschrijven Nieuwsbrief

Meld u nu aan en ontvang 10  keer per jaar onze nieuwsbrief!

Aanmelden