Agenda

Op deze pagina plaatsen we bijeenkomsten en events vanuit de NMD maar ook vanuit de markt. Wilt u uw event aanmelden? Stuur dan een mail aan communicatie@milieudatabase.nl

Projectexcursie Waalfront Nijmegen
Projectexcursie Waalfront Nijmegen
Op het terrein van Waalfront in Nijmegen, bij de Waalhaven.

Waalfront is een transformatiegebied langs De Waal en tegen de binnenstad van Nijmegen. Het gebied ligt tegenover de prachtige nevengeul dat onderdeel is van het programma Ruimte voor de Rivier. Het verouderde bedrijventerrein Waalfront transformeert tot 2030 naar een nieuwe stadswijk met 2.200 woningen en stedelijke voorzieningen. Gemeente Nijmegen en BPD|Bouwfonds Gebiedsontwikkeling zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor deze grootschalige gebiedsontwikkeling. Inmiddels is het gebied voor het grootste deel opgeleverd. Waalfront wordt vaak gebruikt als referentie voor grootschalige bouwprojecten en publiek-private samenwerkingsverbanden.

De grote technische uitdagingen in de bouwprojecten zijn van constructieve en waterhuishoudkundige aard; denk aan de toepassing van hoogbouw in de waterkering. Deze uitdagingen zullen uitvoerig aan bod komen tijdens deze excursie die wordt verzorgd door BPD, RHDHV en Aveco de Bondt.

Kijk voor meer info en het programma op www.kivi.nl