Agenda

Op deze pagina plaatsen we bijeenkomsten en events vanuit de NMD maar ook vanuit de markt. Wilt u uw event aanmelden? Stuur dan een mail aan communicatie@milieudatabase.nl

Paris Proof Congres 2023
Paris Proof Congres 2023
Amare, Den Haag

Op donderdag 30 november vindt het Paris Proof Congres 2023 plaats in Amare in Den Haag. Tijdens de middag, onder leiding van dagvoorzitter Marianne Thieme, komen oplossingen, beleid en methoden aan bod die Paris Proof dichterbij brengen. Wie staan er allemaal op het programma? We lichten een tipje van de sluier op. 

De klimaatdoelen zijn helder, we streven naar een Paris Proof gebouwde omgeving, een omgeving zonder CO2 uitstoot. Maar hoe ziet dat eruit? Wat is er voor nodig om daar voor 2040 te komen?  

De middag bestaat uit een prikkelend plenair gedeelte gevolgd door diverse deelsessies met experts uit de markt, wetenschap, overheid en van DGBC zelf. De verduurzamingsopgave in de gebouwde omgeving gaat verder dan alleen het verminderen van de CO2-uitstoot door energiegebruik. Ook het bouwproces en de gebruikte materialen zorgen voor CO2-uitstoot. Daarom moeten we, naast de operationele uitstoot ook de materiaalgebonden emissies meenemen in het proces om een werkelijke Paris Proof gebouwde omgeving te krijgen. Beiden aspecten komen aan bod tijdens het congres. 

We kunnen niet langer wachten tot de uitkomst van de verkiezingen en de formatie van een nieuw kabinet, we moeten nu aan de slag met het halen van de Paris Proof doelen voor 2040. Daarom is het thema van het Paris Proof Congres 2023: meten, weten, doen!

Dit en meer staat op het programma tijdens het jaarlijkse Paris Proof Congres op donderdag 30 november 2023. Het programma duurt van 13.00 uur tot 17.00 uur met aansluitend een borrel waarbij je kan napraten en netwerken.

Datum do 30 november 2023
13.00 - 17.00 uur

Meer weten over dit congres kijk dan hier