GWW

De overheid stelt eisen aan de milieubelasting, welke in de Grond-, Weg- en Waterbouw (GWW) vaak zijn weg vinden in aanbestedingen in de vorm van de MilieuKostenIndicator (MKI). De MKI is, naast gunningscriterium, ook op andere manieren bruikbaar bij inkooptrajecten. Bijvoorbeeld in de voorbereidingsfase van een aanbesteding, ter validatie of onderbouwing van eerder gemaakte ontwerpkeuzes.

Binnen het stelsel is in de Bepalingsmethode vastgelegd hoe de MKI in de vorm van een Levenscyclusanalyse (LCA) opgesteld en berekent dient te worden. Voor de objecten, producten en materialen vertaalt zich deze LCA zich in de MKI. Hoe lager de MKI, hoe lager de milieubelasting.

Onderstaand vind het nieuwsoverzicht met de actuele ontwikkelingen omtrent het (LCA-)stelsel in de GWW-markt:

GWW
Dashboard Duurzaam GWW

Dashboard Duurzaam GWW

Duurzaam GWW is bezig met de ontwikkeling van een KPI-dashboard dat inzicht geeft in de duurzaamheidsprestatie van een GWW-werk. Het ‘Klimaatdashboard Duurzaam GWW’ toont de resultaten van zes KPI’s...

Lees meer
Verplichte documentatie categorie 3 data

Verplichte documentatie categorie 3 data

Voor een structureel consistente database zijn vaste uitgangspunten nodig voor het opstellen van categorie 3 productkaarten. Inconsistenties kunnen in elke processtap ontstaan, waarbij bij het...

Lees meer
Actualisatie en uitbreiding GWW-kaarten

Actualisatie en uitbreiding GWW-kaarten

In de afgelopen maanden hebben honderden categorie 3 GWW-productkaarten een review ondergaan. Het resultaat levert niet alleen een actualisatie op van de MKI-berekening van de GWW-kaarten, maar ook...

Lees meer
Nieuwe objecten in de Objectenbibliotheek

Nieuwe objecten in de Objectenbibliotheek

Eerder dit jaar is de DuboCalc Objectenbibliotheek gelanceerd, waarmee gebruikers veel voorkomende objecten in de GWW-sector kunnen importeren in hun project. Nu zijn daar nieuwe objecten...

Lees meer
LCA’s voor GWW

LCA’s voor GWW

LCA-rapportages voor GWW productkaarten (categorie 3) in de NMD Hoe wordt een LCA opgesteld? Sinds vorig jaar worden alle nieuwe categorie 3 productkaarten voor de GWW-sector geleverd met een...

Lees meer