Nieuw wijzigingsblad Bepalingsmethode ter consultatie

X

Deel dit artikel!

Op 1 november 2019 is de EN 15804:2012+A2:2019 gepubliceerd waarin harmonisatie met de product environmental footprint (PEF) methodiek is doorgevoerd. De EN 15804 definieert onder andere de geldende milieu-indicatoren. Dat aantal is als gevolg van de wijziging verhoogd van elf naar vijftien; er zijn extra indicatoren betreffende humane en ecotoxiciteit. Zie ook het artikel ‘Meer milieueffectcategorieën‘. Daarnaast is er in de A2:2019 een aantal nieuwe productcategorieregels opgenomen. Er zijn meer wijzigingen, maar deze twee hebben de meeste impact.

 

Om inzicht in de verschillen te geven is een routekaart gemaakt. De routekaart geeft richting aan het implementeren van de EN 15804:2012+A2:2019 in de Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en GWW- werken (Bepalingsmethode) en Nationale Milieudatabase (NMD). De routekaart is besproken in de SBK-TIC en SBK-MBG.

Op basis daarvan is besloten de wijzigingen uit A2:2019 door te voeren in hoofdstuk 2 van de Bepalingsmethode op een manier dat zowel de oude als de nieuwe resultaten beschikbaar komen.  Dit betekent dat productkaarten waarin data met betrekking tot de additionele milieu-indicatoren ontbreekt geldig blijven en dat het ondertussen mogelijk is om dergelijke milieudata in te voeren in de NMD. Het doel van deze werkwijze is om de gegevens beschikbaar te hebben volgens A2:2019 wanneer ook de Bepalingsmethode hoofdstuk 3 aspecten van de A2:2019 (waaronder weging van milieueffectcategoriescores) zijn geïmplementeerd. De aanpassing van hoofdstuk 2 van de Bepalingsmethode gaat op 8 april 2020 uit voor openbare consultatie (6 weken). Publicatie is beoogd op 1 juli 2020 met een overgangstermijn van 6 maanden (tot 1 januari 2021).

Het wijzigingsblad en de commentaarmodule zijn beschikbaar per 8 april via de website: https://milieudatabase.nl/consultatie-amendement-003/