NIEUWSOVERZICHT < DELEN >
X

Deel dit artikel!

Milieulijst 2023 gepubliceerd

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft eind december de Milieulijst 2023 gepubliceerd. Met de Milieulijst wil de overheid investeringen in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen stimuleren. De Milieulijst geeft aan met welke bedrijfsmiddelen aanspraak kan worden gemaakt op de investeringsregelingen MIA (Regeling Milieu-investeringsaftrek) en Vamil (Regeling willekeurige afschrijving milieu-investeringen).

Bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor MIA\Vamil, staan vermeld op de Milieulijst. De ministeries van IenW en Financiën zijn verantwoordelijk voor de MIA- en de Vamil-regeling. De Belastingdienst en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voeren de regelingen uit. RVO ondersteunt de regeling met onder andere een helpdesk, technische controles van de meldingen, technisch inhoudelijke advisering van de Belastingdienst en de coördinatie van voorstellen voor de Milieulijst. De Belastingdienst besluit over de toekenning van MIA en/of Vamil.

Wijzigingen

Ten opzichte van 2022 zijn 22 nieuwe bedrijfsmiddelen aan de lijst toegevoegd, terwijl 18 bedrijfsmiddelen er van de lijst zijn verwijderd. Met betrekking tot de categorie ‘gebouwde omgeving’ zijn een aantal belangrijke wijzigingen doorgevoerd.

Circulaire utiliteitsgebouwen en woningen

De bedrijfsmiddelen voor circulaire utiliteitsgebouwen en woningen zijn aangepast. De eisen met betrekking tot de Nationale Milieudatabase zijn vervangen door eisen aan de hoeveelheid hernieuwbare, hergebruikte en demontabele en herbruikbare materialen die toegepast worden in het gebouw. Hiermee wordt een meetbare minimale bijdrage aan het creëren van circulaire materiaalketens vereist.
Onveranderd is de eis om een berekening van de milieuprestatie van het circulaire gebouw of gebouwdeel te overleggen. De berekening dient te worden gemaakt volgens de Bepalingsmethode Milieuprestatie Bouwwerken versie 1.1 (maart 2022). De milieuprestatie van een woning of een gebouw(deel) zonder industriefunctie is ten hoogste € 0,50 per m² bvo per jaar. Voor een gebouw(deel) met industriefunctie is de MPG ten hoogste € 0,30 per m² bvo per jaar.

Duurzame en zeer duurzame utiliteitsgebouwen

De bedrijfsmiddelen voor duurzame gebouwen volgens GPR, BREEAM en LEED zijn geactualiseerd. Daarnaast zijn de opties voor de eisen met betrekking tot het dak van een gebouw met een industriefunctie uitgebreid.

Ook zijn er aan de Milieulijst van 2023 twee nieuwe bedrijfsmiddelen voor duurzame gebouwen volgens de Duitse certificatiemethode DGNB (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen) van de German Sustainable Building Council toegevoegd. Deze nieuwe bedrijfsmiddelen zijn opgenomen vanwege de toenemende belangstelling voor deze certificatiemethode vanuit de markt en biedt ondernemers meer keuzevrijheid qua methodiek.

Duurzame bouwmaterialen en inrichting

Ten opzichte van 2022 zijn er een aantal nieuwe bedrijfsmiddelen voor duurzame bouwmaterialen en inrichting opgenomen op de Milieulijst. Het gaat om circulaire wand- of vloerpanelen (D 6222), spouwmuurisolatie van geëxpandeerd cellulose ester (E 6233), houtvezelisolatieplaten van reststromen (E 6224), circulaire binnendeuren (A 6266), demontabel wandsysteem met vlaskern (E 6320) en herbruikbare cleanrooms (B 6321). De code voor circulaire keukens is gewijzigd (E 6318) waardoor meer verschillende configuraties in aanmerking komen voor steun. De code voor sloophout (B 6213) is komen te vervallen omdat niet kan worden geborgd dat steun voor dit bedrijfsmiddel verenigbaar is met de Europese steunregels.

> De Milieulijst 2023 is te downloaden van de site van de RVO